Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym (PDF, 174.41Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
2 Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu (PDF, 853.28Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
3 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok (PDF, 906.43Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
4 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 (PDF, 735.91Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
5 Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat dla Gminy Nowogródek zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu (PDF, 60.57Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (PDF, 76.63Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego (PDF, 66.34Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
8 Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDF, 28.88Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
9 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2024 roku. (PDF, 166.77Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 (PDF, 964.78Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
11 Ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 1.09Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 informacja
12 Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu za 2023 rok (PDF, 11.64Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 informacja
13 Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2023 rok (PDF, 1.21Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 informacja
14 Sprawozdanie finansowe Szpital Barlinek za 2023 rok (PDF, 16.54Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
15 Informacja z działalności Szpital Barlinek za 2023 rok (PDF, 11.77Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
16 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Szpital Dębno Sp z o o. (PDF, 301.99Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
17 Sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Dębno Sp z o o za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r...024r.) (PDF, 8.93Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
18 Sprawozdanie finansowe Spółki Szpital Dębno Sp z o o za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (22...024r.) (PDF, 10.99Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
19 Projekt uchwały ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 29.19Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
20 Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 59.04Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
21 Sprawozdanie Finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2023 rok (PDF, 732.29Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
22 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok (PDF, 11.78Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania (PDF, 36.27Kb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 projekt uchwały
24 RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2023 ROK (PDF, 2.78Mb)
V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-06-20 sprawozdanie
25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. okreslenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przeznaczonych w 2024 roku (PDF, 166.77Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok (PDF, 906.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033. (PDF, 735.91Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
28 Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024r prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych... (PDF, 66.34Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
29 Projekt uchwały ws. powierzenia przez Powiat dla Gminy Nowogródek zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu (PDF, 60.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (PDF, 443.91Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 (PDF, 980.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDF, 28.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
33 PSSE_Mysliborz_ocena_stanu_bezp_sanit_2023r (PDF, 1.21Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
34 Informacja z działalnosci PUP w Myśliborzu za 2023 rok (PDF, 1.81Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
35 Ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 1.09Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
36 Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r...024r.) (PDF, 8.93Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
37 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Szpital Dębno (PDF, 301.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
38 Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (22...024r.) (PDF, 10.99Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
39 Sprawozdanie finansowe za 2023r. Szpital Barlinek (PDF, 16.54Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
40 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI Szpital Barlinek - za 2023 rok (PDF, 11.77Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
41 Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 59.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
42 Projekt uchwały ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 29.19Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania (PDF, 281.10Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
44 RAPORT O STANIE POWIATU 2023 (PDF, 2.78Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok (PDF, 906.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
46 Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024r prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych... (PDF, 66.34Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
47 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033. (PDF, 735.91Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. okreslenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przeznaczonych w 2024 roku (PDF, 166.77Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
49 Projekt uchwały ws. powierzenia przez Powiat dla Gminy Nowogródek zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu (PDF, 60.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (PDF, 443.91Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 (PDF, 980.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
52 Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDF, 28.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
53 PSSE_Mysliborz_ocena_stanu_bezp_sanit_2023r (PDF, 1.21Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
54 Informacja z działalnosci PUP w Myśliborzu za 2023 rok (PDF, 1.81Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
55 Ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 1.09Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
56 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Szpital Dębno (PDF, 301.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
57 Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (22...024r.) (PDF, 10.99Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
58 Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r...024r.) (PDF, 8.93Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
59 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI Szpital Barlinek - za 2023 rok (PDF, 11.77Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
60 Sprawozdanie finansowe za 2023r. Szpital Barlinek (PDF, 16.54Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 sprawozdanie
61 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania (PDF, 281.10Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
62 Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 59.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
63 Projekt uchwały ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 29.19Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 projekt uchwały
64 Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium (PDF, 105.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
65 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok (PDF, 135.89Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
66 RAPORT O STANIE POWIATU 2023 (PDF, 2.78Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 informacja
67 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu (PDF, 37.30Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
68 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji (PDF, 33.24Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
69 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 38.52Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
70 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 37.32Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
71 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej (PDF, 32.07Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
72 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych (PDF, 34.28Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
73 Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego (PDF, 32.79Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-31 projekt uchwały
74 UCHWAŁA Nr II/11/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 203.09Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
75 UCHWAŁA Nr II/11/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego (PDF, 38.66Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
76 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 213.90Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
77 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania (PDF, 65.86Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
78 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 14 MAJA 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (PDF, 66.80Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
79 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 14 MAJA 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 248.87Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
80 Uchwała Nr I 8 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 372.49Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
81 Uchwała Nr I 8 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (PDF, 30.50Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
82 Uchwała Nr I 7 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 372.34Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
83 Uchwała Nr I 7 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (PDF, 30.11Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
84 Uchwała Nr I 6 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (PDF, 30.34Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
85 Uchwała Nr I 6 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 372.12Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
86 Uchwała Nr I 5 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 372.51Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
87 Uchwała Nr I 5 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego (PDF, 29.44Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
88 Uchwała Nr I 4 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 371.48Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
89 Uchwała Nr I 4 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego (PDF, 29.22Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
90 Uchwała Nr I 3 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 372.33Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
91 Uchwała Nr I 3 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (PDF, 32.31Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
92 Uchwała Nr I 2 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 371.33Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
93 Uchwała Nr I 2 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (PDF, 32.42Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
94 Uchwała Nr I 1 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (wersja edytowalna-pdf) (PDF, 370.60Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
95 Uchwała Nr I 1 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu (PDF, 31.91Kb)
I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-29 uchwała
96 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego (PDF, 43.63Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-10 projekt uchwały
97 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania (PDF, 458.68Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-10 projekt uchwały
98 Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (PDF, 226.56Kb)
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2024-05-10 projekt uchwały