Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Komisje

Zestawienie Komisji.

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja doraźna ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego doraźna 2019-12-18 XVIII/164/2019
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała 2018-12-17 II/12/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałami Nr VI/70/2019, Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr X/100/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku))
Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych stała 2018-12-17 II/13/2018
Komisja Rewizyjna stała 2019-06-12 IX/79/2019
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-17 II/14/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałą Nr VI/69/2019 z dnia 27 marca 2019 roku)