Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-06-12 uchwałą nr IX/79/2019

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Pacewicz 1 wiceprzewodniczący
Mirosław Piwowarczyk 0przewodniczący
Henryk Szpakowski członek