Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Działania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy dróg powiatowych zapytanie Arkadiusz MIKOŁAJCZYK 2024-06-28 2024-07-09