Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
156 - rozwiń Interpelacja w sprawie przycięcia krzewów na drodze powiatowej do Głazowa interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2024-03-27 2024-04-11
155 - rozwiń Interpelacja w sprawie zlikwidowania dziury przy wjeździe do placówek oświatowych na ul. Marcinkowskiego interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2024-03-27 2024-04-11
154 - rozwiń Interpelacja w sprawie zabezpieczenia kwoty niezbędnej do remontu przepustu na drodze powiatowej Kierzków-Załęże interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2024-03-27 2024-04-11
153 - rozwiń Interpelacja dotycząca zlecania przez powiat kontroli w szpitalach w Dębnie i w Barlinku oraz w sprawie badania pacjentów tomografem komputerowym interpelacja Wioletta Drzewińska 2024-02-06 2024-02-15
152 - rozwiń Interpelacja dotycząca korzystania przez uczniów z form wsparcia w poszczególnych szkołach należących do powiatu myśliborskiego na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z dostosowań. (nauczanie indywidualne, indywidualna ścieżka kształcenia) interpelacja Ryszard Wiśniak 2024-01-31 2024-02-09
151 - rozwiń Interpelacja dotycząca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2023-12-22 2024-01-05
150 - rozwiń Interpelacja w sprawie gospodarowania mieniem powiatu interpelacja Arkadiusz Mazepa 2023-10-30 2023-11-14
149 - rozwiń Interpelacja dotycząca oddziału pediatrycznego (dziecięcego) i działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki teresy z Kalkuty Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2023-10-09 2023-10-19
148 - rozwiń Wykonanie remontu i modernizacji drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz wniosek interpelacja zbiorowa 2023-04-26 2023-05-26
147 - rozwiń Zaprojektowanie i wykonanie przy drugim etapie chodnika przy „nowopowstałym” osiedlu domków na ul. Chojeńskiej (po prawej stronie w kierunku Oborzan) - droga powiatowa Dębno – Boleszkowice. wniosek interpelacja zbiorowa 2023-04-26 2023-06-27
146 - rozwiń Zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku środków finansowych z przeznaczeniem na “Modernizację Pracowni Rentgenodiagnostycznej i zakup aparatu do diagnostyki obrazowej RTG wraz z niezbędnym osprzętem dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. wniosek Mariusz Kuziel 2023-01-30 2023-02-23
145 - rozwiń Przekazanie informacji odnośnie ilości podopiecznych przebywających w grupach wychowawczych w MOS w Smolnicy zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2022-09-28 2022-10-10
144 - rozwiń Przekazanie kopii pozwów złożonych przez Zarząd w sprawie nieuprawnionego przeniesienia wychowanków MOW w Renicach do innych placówek zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2022-09-28 2022-10-10
143 - rozwiń Udostępnienie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w MOW w Renicach przez Rzecznika Praw Dziecka zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2022-09-28 2022-10-10
142 - rozwiń Udostępnienie kopii protokołu pokontrolnego z rozmów przeprowadzonych z wychowankami MOW w Renicach przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2022-09-28 2022-10-10
141 - rozwiń Prośba w sprawie przeprowadzenia remontów drewnianych mostów na drodze powiatowej w miejscowości Namyślin interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2022-07-04 2022-07-13
140 - rozwiń Przygotowanie wieloletniego programu naprawy, remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych na lata 2022-2027 interpelacja Józef Faliński 2022-06-30 2022-07-13
139 - rozwiń Prośba o rozpatrzenie pisma Sołtysa wsi Dziedzice gmina Barlinek oraz udzielenie odpowiedzi dotyczącej kwestii szerokości drogi na etapie planowania i wykonania jej poszerzenia interpelacja Józef Faliński 2022-06-30 2022-07-13
138 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu drogi 2136Z w m. Oborzany interpelacja Zbigniew Marszałek 2022-04-28 2022-05-06
137 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu drogi 2139z w m. Cychry interpelacja Zbigniew Marszałek 2022-04-28 2022-05-06
136 - rozwiń Postepowania w prokuraturze dotyczące Szpitala w Debnie interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2022-01-31 2022-02-22
135 - rozwiń Udostępnienie korespondencji z Kuratorium Oświaty dotyczącej powołania MOS w Myśliborzu interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2022-01-31 2022-02-14
134 - rozwiń Udostępnienie zawiadomienia złożonego do prokuratury w sprawie zaistniałej sytuacji w MOW w Renicach interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2022-01-31 2022-02-14
133 - rozwiń Udostępnienie korespondencji prowadzonej z redaktorem artykułu dotyczącego sytuacji w MOW w Renicach interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2022-01-31 2022-02-14
132 - rozwiń Działania na podstawie opinii prawnej interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
131 - rozwiń Polecenie w sprawie dokonania przelewu interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
130 - rozwiń Polecenie w sprawie zmiany planu finansowego interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
129 - rozwiń Przesłanie dokumentów w sprawie przekazania środków finansowych interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
128 - rozwiń Zestawienie przekazywania środków finansowych interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
127 - rozwiń Zawiadomienie w sprawie zaginięcia dokumentów interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
126 - rozwiń Wniosek o dofinansowanie zakupu dzwonu interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
125 - rozwiń Polecenie w sprawie sporządzenia zlecenia interpelacja Tomasz Jarema 2021-10-01 2021-10-18
124 - rozwiń Montaż progu zwalniającego na ul. Osadników w miejscowości Boleszkowice interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2021-09-29 2021-10-15
123 - rozwiń Stan realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2021-09-29 2021-10-15
122 - rozwiń Interpelacja w sprawie zakupu dzwonu interpelacja Tomasz Jarema 2021-08-17 2021-08-30
121 - rozwiń Realizacja programu interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-06 2021-08-25
120 - rozwiń Pomieszczenia oddziału dziecięcego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-06 2021-08-25
119 - rozwiń Świadczenie pracy przez personel medyczny interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-06 2021-08-25
118 - rozwiń Rada Nadzorcza Spółki Szpital Dębno Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-06 2021-08-25
117 - rozwiń Wykaz zatrudnionych lekarzy interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-05 2021-08-25
116 - rozwiń Wynagrodzenie lekarzy pracujących i kierujących poradniami w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-05 2021-08-25
115 - rozwiń Wynagrodzenie lekarzy kierujących oddziałami w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-05 2021-08-25
114 - rozwiń Pozycja kosztowa zatrudnienia lekarzy na oddziałach w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-08-05 2021-08-25
113 - rozwiń Przesłanie opinii Kancelarii prawnej w zakresie analizy zasadności i zgodności z prawem wydatkowania środków interpelacja Tomasz Jarema 2021-07-07 2021-07-22
112 - rozwiń Przesłanie dokumentów związanych z zapłaceniem za usługę wykonania i dostarczenia elementów metalowych interpelacja Tomasz Jarema 2021-07-07 2021-07-22
111 - rozwiń Interwencja w sprawie naprawy bieżącej drogi wojewódzkiej Nr 156 w Barlinku interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-04-29 2021-05-13
110 - rozwiń Opieka psychologiczna młodzieży szkól ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-04-29 2021-05-13
109 - rozwiń Przekazanie ręcznie malowanego kompletu ceramicznego interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
108 - rozwiń Przekazanie materiałów na promocję Powiatu interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
107 - rozwiń Zestawienie zakupionych przez Powiat Myśliborski materiałów na promocję Powiatu interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
106 - rozwiń Środki finansowe na zakup dzwonu interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
105 - rozwiń Przekazanie dokumentu zatwierdzającego zakup dzwonu interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
104 - rozwiń Przekazanie sprawozdań Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z kontroli przperowadzonej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
103 - rozwiń Przekazanie decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z przeprowadzonej kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
102 - rozwiń Kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
101 - rozwiń Zestawienie środków finansowych zainwestowanych w poszczególnych gminach przez Powiat Myśliborski w latach 2015-2020 interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
100 - rozwiń Remont drogi powiatowej na odcinku Dębno – Mostno interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
99 - rozwiń Wykonanie remontu barierek przy drodze powiatowej na ul. Zielonej w miejscowości Dębno interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
98 - rozwiń Remont bariery-palisady przy drodze powiatowej w miejscowości Oborzany interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
97 - rozwiń Sprzątanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
96 - rozwiń Harmonogram malowania oznakowania poziomego ulic w miejscowościach Dębno oraz Boleszkowice interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
95 - rozwiń Harmonogram remontów cząstkowych dróg i chodników na terenie Powiatu Myśliborskiego interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
94 - rozwiń Odświeżenie oznakowania poziomego drogi powiatowej pomiędzy Dębnem a Boleszkowicami interpelacja Tomasz Jarema 2021-04-29 2021-05-12
93 - rozwiń Prośba o ujęcie w budżecie na 2022 rok zadania odnośnie naprawy drogi powiatowej w miejsowości Wysoka interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2021-03-29 2021-04-13
92 - rozwiń Udrożnienie odpływu instalacji burzowej na drodze powiatowej w miejscowości Boleszkowice interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2021-03-29 2021-04-13
91 - rozwiń Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2021 roku interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-03-29 2021-04-13
90 - rozwiń Wprowadzenie do budżetu na 2021 rok zadań drogowych interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-03-29 2021-04-13
89 - rozwiń Naprawa dróg powiatowych interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-03-29 2021-04-13
88 - rozwiń Ujęcie w budżecie zadania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Rychnów interpelacja Ryszard Wiśniak 2021-03-29 2021-04-13
87 - rozwiń Wycinka drzew przy drogach powiatowych interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-03-29 2021-04-13
86 - rozwiń Ilość prowadzonych spraw w Wydziale Komunikacji za okres styczeń-marzec 2021 roku interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-03-29 2021-04-13
85 - rozwiń Przeniesienie Fili Wydziału Komunikacji w Dębnie do nowej siedziby interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-03-29 2021-04-13
84 - rozwiń Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i stanu realizowanych projektów przez Spółki: Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-03-29 2021-04-13
83 - rozwiń Przekazanie informacji odnośnie zakresu wykonanych prac remontowych, adaptacyjnych, dostosowawczych pomieszczeń w budynku Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Barlinku i przeznaczeniu obiektu interpelacja Arkadiusz Mazepa 2021-03-29 2021-04-13
82 - rozwiń Interpelacja dotycząca zakończonej kontroli w Centrum Usług Wspólnych w zakresie gospodarki finansowej interpelacja Tomasz Jarema 2021-01-27 2021-02-08
81 - rozwiń W sprawie dobudowania (przedłużenia) chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z na wjeździe z miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice interpelacja Wojciech Ciechanowicz 2021-01-14 2021-01-27
80 - rozwiń W sprawie zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników Obwodu Drogowego w Myśliborzu oraz w Dębnie interpelacja Zbigniew Marszałek 2020-12-28
79 - rozwiń Kontrola przeprowadzona w Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu interpelacja Tomasz Jarema 2020-12-21 2021-01-04
78 - rozwiń Przesłanie kserokopii uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników szpitali powiatowych w 2020 roku interpelacja Tomasz Jarema 2020-12-21 2021-01-04
77 - rozwiń Decyzja w zakresie pokrycia straty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2019 interpelacja Tomasz Jarema 2020-12-21 2021-01-04
76 - rozwiń Otrzymanie indywidualnej pomocy psychologicznej przez pracowników w związku z ryzykiem zarażenia się SARS-CoV-2 zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
75 - rozwiń Ilość zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu maseczek antywirusowych zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
74 - rozwiń Realizacja postanowienia Powiatowej Rady ds. Bezpieczeństwa odnośnie umieszczenia znaków ograniczających prędkość interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
73 - rozwiń Określenie terminu realizacji interpelacji dotyczącej wycięcia drzewa zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
72 - rozwiń Wydatki CUW w związku z obsługą placówek oświatowych interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
71 - rozwiń Zamontowanie lamp oświetleniowych na ulicy Celnej w Myśliborzu interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
70 - rozwiń Zamontowanie ławek na ulicy Celnej w Myśliborzu interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-12-21 2021-01-05
69 - rozwiń Załatanie dziur na drodze Renice-Głazów interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-11-02 2020-11-18
68 - rozwiń Frezowanie drogi w m. Oborzany interpelacja Zbigniew Marszałek 2020-07-06 2020-07-20
67 - rozwiń Wsparcie finansowe interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
66 - rozwiń Podjazd dla osób niepełnosprawnych zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
65 - rozwiń Remont sal lekcyjnych i sanitariatów w Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
64 - rozwiń Zwrot środków z inwestycji zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
63 - rozwiń Wypłata wynagrodzenia zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
62 - rozwiń Remont drogi zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
61 - rozwiń Inwestycja drogi w Różańsku i Mostkowie interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
60 - rozwiń Zwrot subwencji oświatowej zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
59 - rozwiń Wymiana drzwi w placówce RPOT zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
58 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
57 - rozwiń Przekazanie środków finansowych interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
56 - rozwiń Utrzymanie podopiecznych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
55 - rozwiń Stan budynku szkoły i stołówki w MOS w Smolnicy zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
54 - rozwiń Realizacja zadań z zakresu inwestycji, remontów dróg i organizacją przetargów zapytanie Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
53 - rozwiń Interpelacje i zapytania na temat sytuacji bieżącej szpitali w Powiecie Myśliborskim interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
52 - rozwiń Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
51 - rozwiń Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady interpelacja Danuta Patkowska 2020-06-29 2020-07-13
50 - rozwiń Interpelacje radnej Danuty Patkowskiej interpelacja Danuta Patkowska 2020-03-30 2020-06-03
49 - rozwiń Odpowiedź na interpelację z dnia 16.01.2020r. zapytanie Ryszard Wiśniak 2020-05-12 2020-05-27
48 - rozwiń Raport dot. działań zrealizowanych przez Powiatowy Zespół Kryzysowy interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-05-12 2020-05-27
47 - rozwiń Organizacja pracy sesji zwyczajnych oraz posiedzeń Komisji Stałych i doraźnych Rady Powiatu Myśliborskiego interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-05-12 2020-05-27
46 - rozwiń Obniżenie wynagrodzenia interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-05-12 2020-05-27
45 - rozwiń Obniżenie diet radnych w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i w regionach oraz w związku z pandemią COVID-19 interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-05-12 2020-05-27
44 - rozwiń Naprawy bieżące na drodze powiatowej interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-02-13 2020-02-26
43 - rozwiń Naprawa barier ochronnych interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-02-13 2020-02-26
42 - rozwiń Inicjatywa Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Myśliborskiego w sprawie ogólnopolskiej akcji „Czyste powietrze” interpelacja Ryszard Wiśniak 2020-02-13 2020-02-26
41 - rozwiń Remont łaźni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-01-29 2020-02-12
40 - rozwiń Zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na zadanie interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2020-01-29 2020-02-12
39 - rozwiń Środki finansowe na zadanie zapytanie Mirosław Piwowarczyk 2020-01-29 2020-02-12
38 - rozwiń Odpowiedź na interpelacje z dnia 16.09.2019r. interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
37 - rozwiń Sytuacja szpitali powiatowych w Powiecie Myśliborskim interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
36 - rozwiń Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Myśliborskiego interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
35 - rozwiń Przynależność Powiatu Myśliborskiego do Związku Powiatów Polskich interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
34 - rozwiń Bilans zysku i strat Fundacji Talent-Promocja-Postęp interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
33 - rozwiń Fundacja Talent-Promocja- Postęp z siedzibą w Barlinku interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
32 - rozwiń Stan wolnych środków w budżecie interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
31 - rozwiń Działalność Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
30 - rozwiń Realizacja przedmiotu pn. "Wychowanie do życia w rodzinie" interpelacja Ryszard Wiśniak 2019-12-13 2020-01-07
29 - rozwiń Wykonanie szykany w ciągu drogi powiatowej nr 2109Z w m. Dzierzgów interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-06-26 2019-07-09
28 - rozwiń Frezowanie drogi w m. Oborzany interpelacja Zbigniew Marszałek 2019-06-26 2019-07-09
27 - rozwiń Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice z podaniem ich długości interpelacja Zbigniew Marszałek 2019-06-26 2019-07-09
26 - rozwiń Poniesione koszty w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych 2018/2019 interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
25 - rozwiń Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
24 - rozwiń Zmiana lokalizacji biura obsługi paszportowej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
23 - rozwiń Wsparcie finansowe dla Szpitala w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
22 - rozwiń Przycięcie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 2114Z od skrzyżowania z drogą DK 26 w kierunku Renice wieś interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-03-27 2019-04-09
21 - rozwiń Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości interpelacja Urszula Sawicka 2019-03-27 2019-04-09
20 - rozwiń Działania podjęte przez Zarząd Powiatu w kierunku realizacji zadań dotyczących przebudowy dróg interpelacja Urszula Sawicka 2019-03-27 2019-04-09
19 - rozwiń Wydatki inwestycyjne i remontowe dokonane w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-01-21 2019-02-04
18 - rozwiń Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
17 - rozwiń Przywrócenie filii Wydziału Komunikacji w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
16 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
15 - rozwiń Zrealizowany ryczałt przez Szpital w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
14 - rozwiń Zatrudnianie pracowników CUW i Starostwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
13 - rozwiń Korespondencja Starosty Myśliborskiego w sprawie pozyskiwania środków finansowych na Szpitale Powiatowe w Barlinku i Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
12 - rozwiń Analiza zatrudnienia administracji w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
11 - rozwiń Wykaz zlikwidowanych stanowisk etatowych w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
10 - rozwiń Zrealizowane zalecenia ppoż w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
9 - rozwiń Niezrealizowane zalecenia ppoż w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
8 - rozwiń Zestawienie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie oraz w Barlinku interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
7 - rozwiń Rachunek zysków i strat Szpitala w Dębnie oraz w Barlinku interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
6 - rozwiń Kopie protokołów kontroli zewnętrznych interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
5 - rozwiń Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
4 - rozwiń Obsługa interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
3 - rozwiń Baza oświatowa placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
2 - rozwiń Sytuacja finansowa, kadrowa i organizacyjna Szpitala Powiatowego w Dębnie interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
1 - rozwiń Polityka kadrowa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03