Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wykaz zlikwidowanych stanowisk etatowych w Szpitalu w Dębnie

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Proszę o wykaz „zlikwidowanych" 3 etatów w Szpitalu w Dębnie w roku 2018 (informację
przestawiono na spotkaniu dnia 9 stycznia 2019r.) Proszę o informację, jakie to były stanowiska pracy, jaka wysokość wynagrodzenia, jak rozwiązano umowę o pracę, proszę
podać wysokość odprawy o ile taką wypłacono.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Drzewińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-02-04

W przedmiotowej sprawie odpowiedzi udzielił Prezes Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. informując, że: zostało zlikwidowane stanowisko analityka oraz stanowisko do spraw mediów i kontaktu z Uniwersytetem Medycznym. Pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, a umowy zostały rozwiązane przez Zleceniodawcę.
W wyniku likwidacji stanowisk Szpital zaoszczędził 8.300 zł miesięcznie. W związku z rozwiązaniem w/w umów Szpital nie wypłacił odpraw. W okresie wypowiedzenia znajduje się pracownik zatrudniony na stanowisku Inspektora ds. RODO. Zamierza się przeszkolić pracownika Szpitala, który będzie pracował za niższe wynagrodzenie.