Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Baza oświatowa placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2018-12-21

Niniejszym przedstawiam interpelację dotyczącą bazy oświatowej placówek oświatowych podległych samorządowi powiatu. Proszę o przed­stawienie informacji dotyczącej stopnia wykorzystania obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji placówek oświatowych. Głównie interesują mnie obiekty i pomieszczenia stojące od wielu miesięcy puste oraz te , które są wynajmowane na podstawie umów dzierżawy lub innej formy najmu. Czy występują przypadki sporne w stosunku do najemców . Czy w tych przypadkach toczą się sprawy sądowe i jakie . Jakie obiekty w wyniku modernizacji w oparciu o udział środków UE nie są dziś użytkowane i dlaczego. Jakie nakłady poniesiono na modernizację tych obiektów i z jakich źródeł pochodziły środki.

Proszę o informację obejmującą lata 2015 - 2018.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2019-01-03