Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Niezrealizowane zalecenia ppoż w Szpitalu w Dębnie

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Proszę o podanie niezrealizowanych zaleceń ppoż w Szpitalu w Dębnie od 2014r.- 2018r.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Drzewińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-02-04

Informuję, że w powyższym zakresie odpowiedzi udzielił Prezes Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. informując, że: w Szpitalu w Dębnie nie zrealizowano zalecenia Powiatowej Straży Pożarnej polegającego na wykonaniu dodatkowej klatki schodowej w budynku A oraz na dostosowaniu wewnętrznych dróg przeciwpożarowych. Szpital obecnie jest na etapie opracowywania programu dostosowawczego do wymagań przeciwpożarowych w obiektach służby zdrowia.