Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Zgłaszam problem w zimowy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek, pierwsze zgłoszenia napływały w dniu 01.12.2018r. o oblodzeniach na drogach powiatowych ( Barlinek ul. Szosowa w kierunku na Lutówko, Mostkowo, Moczkowo ul. Myśliborska, droga Barlinek- Rychnów, Płonno, Ożar - kierunek Strapię), pomimo iż służby PGK Barlinek podjęły działania na drogach gminnych tak na drogach powiatowych nie było widać żadnych działań w tym kierunku, oblodzone drogi uniemożliwiały poruszanie się pojazdów mechanicznych, podobnie działo się z ruchem pieszych na chodnikach. W dniu 17.12.2018r. sytuacja jest podobna po opadach śniegu są utrudnienia w poruszaniu się pojazdów i pieszych po śliskich powierzchniach dróg i chodników a służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie nie widać w Gminie Barlinek.

Zgodnie z planem organizacyjnym zimowego utrzymania dróg powiatowych usługodawca ma wykazać gotowość do wykonania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg ( nadzór, dyżury gotowości do pracy sprzętu i operatorów), w związku z powyższym mam zapytanie kto uruchamia te służby które są w gotowości do konkretnego działania, kto prowadzi nadzór i jest odpowiedzialny za utrzymanie w okresie zimowym dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek, podany kontakt telefoniczny z Wydziałem Dróg dotyczy godzin pracy Urzędu z kim się kontaktować w dniach wolnych oraz poza godzinami urzędowania, ponadto podpisana umowa z Firmą z Gminy Myślibórz czy jest gwarancją szybkich i skutecznych działań w tej materii (kopię umowy poproszę do wglądu).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Dział Zarządu Dróg Powiatowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2019-02-04

Informuje, iż zimowym utrzymaniem objętych jest 392,8 km dróg powiatowych.

Drogi utrzymywane są w IV i V standardzie utrzymania. Usługi w zakresie całodobowego dyżurowania, odśnieżania i posypywania jezdni realizowane są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Odśnieżanie chodników realizowane jest siłami własnymi.

Do zwalczania śliskości w dyspozycji Powiatu pozostają trzy pługo-solarki, które podejmują pracę po dyspozycji dyżurnego oraz pracownika Działu. Wyznaczony pracownik dokonuje również kontroli prowadzonych działań.

Baza sprzętowo-materiałowa zlokalizowana jest w Myśliborzu i z niej samochody wyjeżdżają na drogi objęte utrzymaniem. Należy pamiętać, iż działania w pierwszej kolejności realizowane są na głównych ciągach drogowych powiatu, a następnie na pozostałej sieci. Występujące warunki pogodowe mają również wpływ na możliwość poruszania się sprzętu do zimowego utrzymania dróg, co przekłada się na czas jego pracy.

Wskazane w interpelacji sytuacje pogodowe, spowodowały utrudnienia w ruchu na wszystkich drogach województwa, nawet na tych o najwyższych standardach, gdyż akcja i działania w zakresie zimowego utrzymania dróg mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usunięcie.

W załączeniu przekazuję umowę  dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2018/2019.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania