Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Działalność Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Na jakich zasadach i od kiedy działa w internacie ZSiPO w Barlinku, placówka Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy?

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2020-01-07

Informuję, że Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, a obecnie – zgodnie z art. 2. pkt 7. ustawy – Prawo oświatowe – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy korzysta z pomieszczeń po byłym internacie ZSiPO w Barlinku jako poddzierżawca. Zasady i termin poddzierżawy został ustalony z dzierżawcą – Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Postęp z siedzibą w Szczecinie. Na podstawie § 3. oraz § 8. umowy zawartej 22 czerwca 2005 roku pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Postęp z siedzibą w Szczecinie, wydzierżawiający wyraził zgodę na oddanie w całości lub części przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę, pod warunkiem wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na działalność oświatowo-informacyjną w sposób odpowiadający przepisom prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia i ochrony środowiska naturalnego. Zasady i termin poddzierżawy na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego nie jest Powiatowi znany ze względu na brak uregulowania prawnego (np. odpowiednim zapisem w umowie). Powiat nie ma wpływu na działania stron ww. umowy (zasady i terminy przekazywania części budynku przy ul. Szosowej 2 w poddzierżawę przez dzierżawcę).