Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wsparcie finansowe dla Szpitala w Barlinku

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-05-15

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-05-27

Informuję, że od początku 2019 roku Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale:

  • Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 11 lutego 2019r.
  • Uchwała Nr VII/74/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.

przekazując tym samym środki w łącznej kwocie 800.000,00 zł dla Szpitala w Barlinku.

Jednocześnie informuję, że trwają obecnie działania mające na celu zbycie pakietu większościowego udziałów w Spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na rzecz Gminy Dębno.

Po sfinalizowaniu przedmiotowej kwestii oraz po analizie sytuacji finansowej Powiatu – Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozważy możliwość wsparcia finansowego dla Szpitala w Barlinku.