Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Frezowanie drogi w m. Oborzany

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-06-26

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2019-07-09

Informuję, że droga powiatowa nr 2136Z w m. Oborzany posiada nawierzchnię smołową, której cechą jest odkształcalność przy wysokich temperaturach.

Na odcinkach wskazanych w wystąpieniu, nawierzchnia była już frezowana w latach wcześniejszych, dlatego też (z uwagi na obecną grubość warstwy bitumicznej) nie ma możliwości ponowienia tego zabiegu bez odtworzenia warstwy wierzchniej. Poprawa profilu poprzecznego przedmiotowych fragmentów drogi wymaga większej ingerencji w konstrukcję jezdni, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia stosownej kwoty w budżecie na bieżące utrzymanie dróg.

Równocześnie informuje, iż przeprowadzony zostanie przegląd zieleni przydrożnej
i poboczy w m. Oborzany. Roślinność ograniczająca skrajnie drogi oraz zawyżone pobocza znajdujące się w pasie drogowym zostaną ścięte. Termin realizacji robót uzależniony jest od posiadanych możliwości technicznych i kadrowych.