Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Polityka kadrowa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2018-12-21

Wnoszę interpelację dotyczącą polityki kadrowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu i Starostę. Stabilna, apolityczna dobrze wykształcona i zmotywowana kadra starostwa jest podstawą skutecznego wdrażania uchwał Rady Powiatu i co najważniejsze kompetentnej obsługi interesantów. Proszę o informację czy powołania na stanowiska kierownicze w starostwie zawsze odbywają się w drodze konkursu. Ile i jakie zmiany na kierowniczych stanowiskach miały miejsce w latach 2016- 2018. Czy zawsze płaca jest odzwierciedleniem wynagrodzenia za rodzaj wykonywanej pracy, wykształcenie, kompetencje i merytoryczne przygotowanie, czy może stosowane są inne kryteria powoływania i wynagradzania.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2019-01-03

Informuję, że w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze konkursu bądź pracownik samorządowy zostaje przeniesiony na wyższe stanowisko w drodze awansu wewnętrznego, a także poprzez zawarcie porozumienia o przeniesieniu pracownika pomiędzy pracodawcami samorządowymi. W latach 2016-2018 nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych: Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych, Naczelnika Wydziału Edukacji, Naczelnika Wydziału Komunikacji, Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Regulacje dot. zatrudnienia oparte są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), Zarządzenia Nr 33/2017 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz Zarządzenia Nr 30/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego.Informuję, że w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze konkursu bądź pracownik samorządowy zostaje przeniesiony na wyższe stanowisko w drodze awansu wewnętrznego, a także poprzez zawarcie porozumienia o przeniesieniu pracownika pomiędzy pracodawcami samorządowymi. W latach 2016-2018 nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych: Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych, Naczelnika Wydziału Edukacji, Naczelnika Wydziału Komunikacji, Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Regulacje dot. zatrudnienia oparte są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), Zarządzenia Nr 33/2017 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz Zarządzenia Nr 30/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego.