Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Barlinku

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Zwracam się prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek do wysokości 1.000.000,00 zł. Projekt budżetu dla Starostwa Powiatowego radni otrzymali w listopadzie w którym nie było o żadnych pieniążkach dla szpitali w naszym powiecie, dynamiczna sytuacja sprawiła że otrzymaliśmy autopoprawkę 11.01.2019r. w której to szpitale w Barlinku oraz w Dębnie otrzymują po 500 tyś. zł. zapewniał wtedy Starosta Andrzej Potyra że mamy dwa szpitale w powiecie i będą traktowane równo jedna taki stan rzeczy trwał do 15 stycznia gdzie na komisję finansów przyniesiono drugą autopoprawkę gdzie Szpital w Barlinku ma otrzymać 500 tyś, natomiast Szpital w Dębnie ma otrzymać l min. Jest to bardzo niesprawiedliwy podział środków finansowych który Burmistrza Barlinka oraz Szpital Barlinek Spółka z o.o. stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji. W poprzedniej kadencji Gmina Barłinek została udziałowcem większościowym w Szpitalu w Barlinku i dzisiaj ma takie podziękowania za traktowanie Zarządu ( Potyra Andrzej, Rudnicki Andrzej, Patkowska Danuta, Norsesowicz Mariusz, Królikowski Andrzej).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-02-04

Na sesji w dniu 21 stycznia br., a więc w dniu w którym złożył Pan interpelację w w/w sprawie – Rada Powiatu w Myśliborzu w głosowaniach podjęła m.in. dwie uchwały, tj.:

  1. Uchwałę Nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
  2. Uchwałę Nr IV/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

 

Wobec powyższego warto zauważyć, że była to decyzja Rady Powiatu w Myśliborzu – nie Starosty Myśliborskiego, czy Zarządu Powiatu. To radni podczas głosowania podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału o kwotę 500.000 zł w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o.
i o kwotę 1.000.000 zł w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o.

W obecnej sytuacji została podjęta decyzja o przekazaniu kwot na podwyższenie kapitału w Spółkach z uwagi na fakt, iż podejmowane są działania mające na celu zbycie udziałów w Spółce Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty na rzecz Gminy Dębno. Posunięciem tym Powiat wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Gminy Dębno, której proponuje większościowe przejęcie udziałów w stosunku 80% - Gmina Dębno i 30% -Powiat Myśliborski.

W związku z tym zasadne było podjęcie przedmiotowych uchwał przez Radę Powiatu
w Myśliborzu właśnie w takim kształcie.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat funkcjonowania samorządu powiatowego oba szpitale były traktowane na równym poziomie. Środki finansowe przekazywane z budżetu Powiatu Myśliborskiego do Szpitali były przekazywane w porównywalnej wysokości, żaden Szpital nie był wyróżniany, ani pomijany w tym zakresie.

W załączeniu przekazuję wykaz środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla obu szpitali w latach 2013-2019.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania