Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Obsługa interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2018-12-21

Wnoszę interpelację dotycząca obsługi interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa. Proszę o informację kiedy będzie otwarty wydział /oddział/ zamiejscowy w Barlinku. Na czym polega prowadzona w tym wydziale polityka kadrowa. Od czego uzależnione są powołania na stanowiska kierownicze oraz co wpływa na zwalnianie pracowników z wieloletnim stażem.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2019-01-03

Informuję, że w miesiącu grudniu wysłano  zapytanie do Burmistrza  Barlinka Pana  Dariusza Zielińskiego o podanie terminu wykonania ostatecznych prac adaptacyjnych pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku.

Obecnie sprawdzana jest wydajność łączy internetowych do przesyłu danych w punkcie, w którym jest planowane otwarcie filii Wydziału Komunikacji  przy ul. Szpitalnej 11. Termin podany przez przedstawiciela firmy Orange o wynikach ekspertyzy jest ustalony do dnia 31.01.2019 r.

Ponadto informuję, że  n a podstawie  art. 20  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) pracownik samorządowy może zostać przeniesiony  na wyższe stanowisko – awans wewnętrzny. W trybie tego artykułu powierzono stanowisko Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji. Polityka kadrowa w Wydziale prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.