Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przynależność Powiatu Myśliborskiego do Związku Powiatów Polskich

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Jakie korzyści merytoryczne ma Powiat Myśliborski z przynależności do Związku Powiatów Polskich? (koszty p. 21 tys. zł – skł. członkowskie)

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2020-01-07

Informuję, że Powiat Myśliborski w 2019 roku  przeznaczył kwotę 10.663,68 zł z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich wyliczoną zgodnie z procedurą określoną w uchwale Związku Powiatów Polskich.

Przynależenie do Związku Powiatów Polskich to wymierne korzyści. Należą do nich między innymi:

  • uzyskanie bezpośredniego dostępu do informacji o procesie legislacyjnym dotyczącym samorządów,
  • stały dostęp do informacji z gremiów opiniujących, zatwierdzających  i monitorujących programy pomocowe obecnej perspektywy (zarówno krajowe, jak  i unijne),
  • rekomendowanie przedstawicieli do różnego rodzaju komitetów monitorujących, sterujących i innych ciał reprezentatywnych,
  • korzystanie z raportów, opracowań, czy też analiz przygotowywanych przez ekspertów Związku – przekazywanych wyłącznie członkom ZPP,
  • udział w szkoleniach, forach, konferencjach organizowanych przez Związek i jego partnerów – w tym dedykowanych wyłącznie członkom ZPP.