Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Realizacja przedmiotu pn. "Wychowanie do życia w rodzinie"

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji w zakresie realizacji przedmiotu pn. „Wychowanie do życia w rodzinie”. Czy ten przedmiot jest realizowany i w jakim zakresie, typy szkół i ilość oddziałów w poszczególnych placówkach, kadra i kwalifikacje.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2020-01-07

Realizacja przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2019/2020

 

Szkoła/placówka

Liczba oddziałów

 

Realizacja przedmiotu WDŻR

 

Kadra/kwalifikacje

SP

LO

T

SB

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych
w Barlinku

 

 

9

 

15

 

6

Nie realizuje się w 1. semestrze zajęć  WDŻR.*

Brak nauczyciela
z kierunkowymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotu WDŻR.
1 nauczyciel – podjął studia podyplomowe z zakresu WDŻR.

Zespół Szkół nr 1
w Dębnie

 

 

6

 

5

 

7

Nie realizuje się w 1. semestrze zajęć  WDŻR.*

Brak nauczyciela
z kierunkowymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotu WDŻR.

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych
w Myśliborzu

 

 

 

11

 

6

 

Nie realizuje się w 1. semestrze zajęć  WDŻR.*

 

W szkole jest nauczyciel
z kwalifikacjami do nauczania przedmiotu WDŻR.

Zespół Szkół
w Myśliborzu

 

 

8

 

2

 

Nie realizuje się w 1. semestrze zajęć  WDŻR.*

Brak nauczyciela
z kierunkowymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotu WDŻR.

MOS w Smolnicy

 

5

 

 

 

W 1. semestrze 2019/2020 przedmiot realizowany jest w klasach: 5., 6. i 8. po 1 godzinie w tygodniu.

W klasach: 4. i 7. zajęcia będą realizowane
w 2. semestrze, po 1 godz./tyg.**

Zajęcia prowadzi nauczyciel z kwalifikacjami kierunkowymi (studia podyplomowe).

MOW w Renicach

 

3

 

 

 

2

W 1. semestrze 2019/2020 przedmiot realizowany jest
w klasach: 1. SB i 2. SB po 1 godzinie
w tygodniu.**

Zajęcia prowadzi nauczyciel bez kwalifikacji kierunkowych, za zgodą Kuratora Oświaty w Szczecinie.

* W ww. szkołach nie ma zainteresowania ze strony uczniów i rodziców zajęciami WDŻR (taką informację przekazali do Wydziału Edukacji dyrektorzy tych szkół). Rodzice ucznia niepełnoletniego na piśmie zgłaszają dyrektorowi szkoły rezygnację ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie – § 4. ust. 1. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach – § 4. ust. 2. niżej przywołanego rozporządzenia.

** ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 r. (ze zm.) w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: § 3. 1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.