Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przywrócenie filii Wydziału Komunikacji w Barlinku

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Z informacji uzyskanych w portalu ebarlinek dowiadujemy się, iż 15 stycznia 2019r. członkowie Zarządu Powiatu Myśliborskiego wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z Burmistrzem Barlinka na przywrócenie filii wydziału komunikacji w Barlinku.

W związku z powyższym mam pytania w tej materii jak długo będzie trwało to przywrócenie filii wydziału komunikacji w Barlinku chodzi o konkretną datę uruchomienia punku, oraz czy radni powiatowi o takich informacjach mają dowiadywać się z portali internetowych, przypominam iż w tym dniu było zebranie komisji finansów w którym uczestniczyło czterech członków Zarządu, tych samych którzy „czasowo zawiesili działanie filii wydziału komunikacji w Barlinku w poprzedniej kadencji".

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2019-02-04

  Zarząd Powiatu w Myśliborzu w dniu 15 stycznia 2019 roku wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Burmistrzem  Barlinek Panem Dariuszem Zielińskim w zakresie utworzenia  filii Wydziału Komunikacji w ramach zasobów lokalowych gminy przy ulicy Szpitalnej 11. Zaakceptowane i podpisane porozumienie przez Powiat przesłane zostało do Gminy Barlinek w celu   podpisania  przez  władze Barlinka.

   Z uwagi na fakt, iż Gmina Barlinek  zobowiązała się ponieść koszty adaptacji lokalu przy ulicy Szpitalnej 11 Powiat w dniu 31.12.2018 roku wystąpił  z zapytaniem o podanie terminu wykonania ostatecznych prac remontowych ww  pomieszczeń do uruchomienia Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku.

  W trakcie uzgodnień i sprawdzania jest również wydajność łączy internetowych do przesyłu danych w punkcie, w którym jest planowane otwarcie filii. Termin podany przez przedstawiciela firmy Orange o wynikach ekspertyzy jest ustalony do dnia 31 stycznia 2019 roku.

  Po podpisaniu porozumienia przez obie strony i otrzymaniu odpowiedzi  w sprawie ostatecznego terminu wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 11, informacje te podane zostaną do publicznej wiadomości.