Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Sytuacja szpitali powiatowych w Powiecie Myśliborskim

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

W związku z katastrofalną sytuacją szpitali powiatowych w Powiecie Myśliborskim, wnioskuję o rozpoczęcie procedur prawnych odstępujących od spółek z. o.o. i powrotu do stanu prawnego z 2014r., gdyż moim zdaniem, „nie można zarabiać lub tracić zdrowie” w spółce o charakterze handlowym i komercyjnym.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2020-01-07

Informuję, że obecnie trwają prace mające na celu sfinalizowanie kwestii dotyczących przejęcia Szpitala w Dębnie przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Zarząd Powiatu w Myśliborzu podejmuje w dalszym ciągu wszelkie niezbędne działania zmierzające do kontynuacji działalności leczniczej Szpitala w Dębnie w strukturach SPZOZ MSWiA
w Szczecinie.

Natomiast w kwestii Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przypominam, że większościowym udziałowcem Spółki jest Gmina Barlinek, która to podejmuje strategiczne decyzje w sprawach Szpitala. Powiat Myśliborski posiada jedynie 21,36% udziałów i w takim procencie uczestniczy w kwestiach dotyczących działalności tego Szpitala.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że obecnie nie może być brany pod rozwagę wariant dotyczący zmian statusu prawnego Szpitali do stanu sprzed roku 2014.