Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Korespondencja Starosty Myśliborskiego w sprawie pozyskiwania środków finansowych na Szpitale Powiatowe w Barlinku i Dębnie

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Proszę przedłożenie korespondencji Starosty Powiatu w Myśliborzu z Ministerstwem Zdrowia w celu pozyskania pieniędzy na szpitale powiatowe - w Barlinku i Dębnie w latach
2014- 2019 oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za finansowanie opieki zdrowotnej.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Drzewińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-02-04

Niniejszym w załączeniu przekazuję pismo ówczesnego Starosty Myśliborskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku kierowane do Pana Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia w/s Szpitala w Dębnie wraz z odpowiedzią na przedmiotowe pismo oraz pismo Starosty Myśliborskiego i Burmistrza Barlinka z 2018 roku również do Ministra Zdrowia w kwestii Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że w tut. Urzędzie znajdują się ponadto inne pisma dot. wsparcia Szpitali, które przekazuję w załączeniu, tj.:

  • pismo Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2016 roku kierowane do Ministra Zdrowia,
  • pismo Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2016 roku kierowane do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • pismo Starosty Myśliborskiego z dnia 14 lipca 2018 kierowane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wraz z odpowiedzią na nie.

Przedmiotowe pisma stanowią załącznik nr 6 do niniejszej odpowiedzi.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania