Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Odpowiedź na interpelacje z dnia 16.09.2019r.

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Nie otrzymałem odpowiedzi na interpelacje złożone 16.09.2019r.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-07

Informuję, że Pana pismo z dnia 16.09.2019 r. (data wpływu: 17.09.2019 r.) dotyczące propozycji do budżetu powiatu na rok 2020,  nie  zostało zakwalifikowane jako interpelacja lecz jako wniosek do budżetu powiatu na 2020 rok.

Pismem z dnia 24 października 2020 roku Naczelnik Wydziału Dróg wystosował do Pana pismo informując, że propozycje zadań wskazanych przez Pana w ww. wniosku zostaną zgłoszone do ujęcia w projekcie planu na 2020 rok.

W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła uchwałę Nr XVIII/160/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok, w której nie uwzględniono propozycji zadań wskazanych przez  Pana we wniosku z dnia 16.09.2019 roku.