Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2018-12-21

Wnoszę interpelację dotycząca pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Proszę o informację o ilości wniosków , rodzaju oraz wysokości środków o które ubiega się Zarząd Powiatu. Jakie środki zgodnie z wpf są zabezpieczone i przewidziane w budżecie na 2019 rok i lata następne na realizację zadań z udziałem środków UE. Jak przedstawia się partycypacja w pozyskanie środków UE przez jednostki podległe samorządowi powiatu. Proszę o informację obejmującą lata 2017 - 2018 oraz najbliższą perspektywę.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Wydział Finansowy, data odpowiedzi: 2019-01-03