Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-17 uchwałą nr II/14/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałą Nr VI/69/2019 z dnia 27 marca 2019 roku)

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

badania skarg w zakresie działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych do Rady

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński 0przewodniczący
Andrzej Królikowski członek
Henryk Szpakowski 1 wiceprzewodniczący