Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech Ciechanowicz

Wojciech Ciechanowicz

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 260, przynależność: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 28.09.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych stała II/13/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-09-28 13:14:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:30:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:31:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:32:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:34:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-09-28 13:35:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:38:01 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:39:22 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat wraz z autopoprawką XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:25:25 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:26:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:27:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:29:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:30:30 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:32:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:35:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:34:40 w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych radnego Wojciecha Ciechanowicza XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:23:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:22:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku”. XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:24:15 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:27:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:22:09 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 11 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:23:44 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:24:47 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:43:42 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:46:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 13:41:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:06:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:08:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:09:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:10:49 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:11:59 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:13:14 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:14:32 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:15:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:33:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:37:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:43:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-30 15:07:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:22:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:32:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:30:10 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:32:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:03:58 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:08:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:12:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:15:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:17:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:19:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:21:02 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:22:56 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:14:42 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 11 o brzmieniu: „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale” XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:57:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:12:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:13:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:20:43 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-05-19 16:10:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:20:47 Głosowanie dotyczące zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: „Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich i Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:39:22 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 15:52:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 15:55:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 16:19:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:29:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:31:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:34:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:35:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:37:03 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:38:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:39:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:41:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:48:40 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” polegającej na dodaniu w punkcie 6 paragrafu 6 wyrażenia: „Z zastrzeżeniem §3” przed zdaniem „wysokość jednorazowo przyznanego stypendium wynosi” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:50:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:51:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:52:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:10:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:24:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:30:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 13:19:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: „Omówienie bieżącej sytuacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:19:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:24:12 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:25:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:26:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:28:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:41:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:57:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:59:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 15:00:27 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:52:21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:02:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:03:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:04:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:06:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:09:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-27 17:11:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:17:52 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok jako pkt. 9 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:19:11 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale jako pkt. 10. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:54:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:59:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:23:54 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 8 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia” XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:31:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:33:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:37:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:38:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:44:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:54:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-29 15:21:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:22:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:26:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:19:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia zmiany do treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:50:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:52:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:47:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:49:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:19:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:21:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:44:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:45:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:47:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:49:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:50:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:57:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:59:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:04:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:05:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-29 15:06:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2026” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:07:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:55:48 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmian do załącznika pn. „Plan kontroli” w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-12-29 15:01:46 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok polegającej na dodaniu do planu pracy komisji w miesiącu maj/czerwiec 2022r. punktu pn. „Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu podjętych w I kwartale 2022 roku” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:11:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:12:56 Głosowanie w sprawie dokonania zmiany dotychczasowej treści punktu 5 porządku obrad sesji pod nazwą „Końcowy Raport ewaluacyjny z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015 – 2020” na następujące brzmienie „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:09 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:57 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 14 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:25:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:32:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:42:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:53:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:54:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:55:59 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 17:05:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:31:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:50:00 w sprawie wniosku formalnego radnej W. Drzewińskiej odnośnie wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej jednego odcinka drogi powiatowej XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:17:15 Głosowanie dotyczące wniosku formalnego Starosty Myśliborskiego w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:20:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:31:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:38:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:41:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:42:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:46:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Dębno zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:14:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:17:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:04:00 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:53 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:06:52 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 16 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:08:08 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:09:10 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:10:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad sesji jako punktu 7 sprawozdania pod nazwą „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:24:49 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:26:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:27:53 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:32:06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:41:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-04-27 15:43:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-04-27 15:47:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:48:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:49:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:07:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:08:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:10:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 14:26:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022– 2026” L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:21:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:35:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:39:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:40:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:42:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:43:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:27:47 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:29:45 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:30:53 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 12 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:31:59 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko–Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:53:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:55:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:56:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:57:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:58:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:59:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 14:00:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:23:38 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 10 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 15:25:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 11 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o." LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:53:32 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:55:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:19:30 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:20:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:38:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 17:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:02:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:03:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:05:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:06:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:09:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:58:39 Wniosek radnego Ryszarda Wiśniaka o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-11-30 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:46:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:47:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:48:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:49:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:51:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:01:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:04:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:41:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:53:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:17:26 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 3 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:18:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 4 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu ”Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:19:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:20:44 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:15:43 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:17:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:27:14 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:28:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:33:34 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:34:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:35:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-12-21 16:37:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:40:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres pięciu lat LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:42:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres trzech lat LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:43:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:44:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:45:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:47:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:48:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:17:14 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 5 punktu o brzmieniu „Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2022 rok” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:18:31 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 12:24:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:25:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 13:57:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 13:59:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:00:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:03:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:05:00 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Rejonem Vareńskim na Litwie LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 13:55:54 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej Urszuli Sawickiej odnośnie zamknięcia dyskusji w punkcie 9 porządku obrad sesji dot. podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:08:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:14:42 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:16:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:44:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:45:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-12 14:18:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia LX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-12 14:19:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2102Z na odcinku Derczewo – granica Powiatu Myśliborskiego LX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 14:07:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 7 punktu o brzmieniu „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:42:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:44:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Myśliborzu LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:21:06 w sprawie podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:26:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:46:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:25:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za