Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech Ciechanowicz

Wojciech Ciechanowicz

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 260, przynależność: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 28.09.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych stała II/13/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-09-28 13:14:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:30:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:31:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:32:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:34:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-09-28 13:35:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:38:01 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:39:22 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat wraz z autopoprawką XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:25:25 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:26:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:27:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:29:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:30:30 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:32:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:35:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:34:40 w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych radnego Wojciecha Ciechanowicza XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:23:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:22:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku”. XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:24:15 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:27:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:22:09 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 11 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:23:44 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:24:47 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:43:42 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:46:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 13:41:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:06:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:08:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:09:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:10:49 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:11:59 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:13:14 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:14:32 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:15:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:33:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:37:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:43:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-30 15:07:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:22:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:32:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:30:10 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:32:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:03:58 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:08:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:12:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:15:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:17:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:19:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:21:02 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:22:56 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:14:42 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 11 o brzmieniu: „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale” XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:57:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:12:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:13:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:20:43 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-05-19 16:10:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:20:47 Głosowanie dotyczące zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: „Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich i Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:39:22 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 15:52:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 15:55:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-06-28 16:19:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:29:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:31:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:34:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:35:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:37:03 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:38:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:39:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:41:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:48:40 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” polegającej na dodaniu w punkcie 6 paragrafu 6 wyrażenia: „Z zastrzeżeniem §3” przed zdaniem „wysokość jednorazowo przyznanego stypendium wynosi” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:50:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:51:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:52:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:10:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:24:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:30:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 13:19:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: „Omówienie bieżącej sytuacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:19:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:24:12 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:25:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:26:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:28:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:41:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:57:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:59:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 15:00:27 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:52:21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:02:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:03:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:04:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:06:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:09:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-27 17:11:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:17:52 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok jako pkt. 9 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:19:11 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale jako pkt. 10. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:54:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:59:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:23:54 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 8 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia” XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:31:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:33:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:37:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:38:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:44:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:54:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-29 15:21:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:22:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:26:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:19:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia zmiany do treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:50:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:52:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:47:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:49:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:19:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:21:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:44:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:45:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:47:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:49:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:50:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:57:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:59:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:04:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:05:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-29 15:06:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2026” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:07:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:55:48 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmian do załącznika pn. „Plan kontroli” w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-12-29 15:01:46 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok polegającej na dodaniu do planu pracy komisji w miesiącu maj/czerwiec 2022r. punktu pn. „Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu podjętych w I kwartale 2022 roku” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:11:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:12:56 Głosowanie w sprawie dokonania zmiany dotychczasowej treści punktu 5 porządku obrad sesji pod nazwą „Końcowy Raport ewaluacyjny z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015 – 2020” na następujące brzmienie „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:09 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:57 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 14 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:25:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:32:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:42:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:53:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:54:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:55:59 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 17:05:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:31:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:50:00 w sprawie wniosku formalnego radnej W. Drzewińskiej odnośnie wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej jednego odcinka drogi powiatowej XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:17:15 Głosowanie dotyczące wniosku formalnego Starosty Myśliborskiego w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:20:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:31:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:38:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:41:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:42:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:46:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Dębno zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:14:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:17:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:04:00 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:53 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:06:52 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 16 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:08:08 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:09:10 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:10:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad sesji jako punktu 7 sprawozdania pod nazwą „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:24:49 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:26:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:27:53 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:32:06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:41:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-04-27 15:43:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-04-27 15:47:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:48:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:49:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:07:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:08:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:10:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 14:26:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022– 2026” L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:21:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:35:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:39:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:40:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:42:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:43:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:27:47 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:29:45 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:30:53 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 12 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:31:59 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko–Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:53:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:55:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:56:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:57:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:58:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:59:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 14:00:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:23:38 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 10 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 15:25:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 11 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o." LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:53:32 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:55:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:19:30 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:20:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:38:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 17:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:02:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:03:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:05:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:06:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:09:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:58:39 Wniosek radnego Ryszarda Wiśniaka o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-11-30 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:46:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:47:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:48:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:49:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:51:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:01:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:04:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:41:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:53:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:17:26 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 3 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:18:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 4 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu ”Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:19:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:20:44 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:15:43 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:17:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:27:14 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:28:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:33:34 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:34:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:35:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-12-21 16:37:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:40:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres pięciu lat LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:42:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres trzech lat LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:43:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:44:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:45:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:47:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:48:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:17:14 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 5 punktu o brzmieniu „Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2022 rok” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:18:31 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 12:24:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 12:25:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 13:57:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 13:59:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:00:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:03:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:05:00 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Rejonem Vareńskim na Litwie LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 13:55:54 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej Urszuli Sawickiej odnośnie zamknięcia dyskusji w punkcie 9 porządku obrad sesji dot. podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:08:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:14:42 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:16:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:44:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:45:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-12 14:18:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia LX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-12 14:19:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2102Z na odcinku Derczewo – granica Powiatu Myśliborskiego LX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 14:07:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 7 punktu o brzmieniu „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:42:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:44:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Myśliborzu LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:21:06 w sprawie podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:26:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:46:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:25:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 10:39:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania - Raport o stanie powiatu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 11:27:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 11:32:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 11:58:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:02:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:04:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:06:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:07:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna – Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:09:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie modernizacji drogi powiatowej 2116Z na odcinku Karsko-Okunie – DW151 oraz drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Karsko-Łubianka LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:10:58 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Myśliborskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Chocień-Trzcinna (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 119) LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:12:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w planie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 na zadanie związane z wykonaniem nowej nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2105Z wraz z przebudową przepustu LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 10:21:09 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 7 o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.” LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:20:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:23:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:24:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:22:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:19:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:18:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:31:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Branżowej Szkole I Stopnia w Myśliborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Myśliborzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu wraz z wprowadzoną zmianą LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:16:13 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 4 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Myśliborskiego” LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:21:31 Głosowanie dotyczące przyjęcia zmiany do projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Branżowej Szkole I Stopnia w Myśliborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Myśliborzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu polegającej na zamianie numeracji numerów porządkowych zgodnie z propozycją Wicestarosty Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:32:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:12:42 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:13:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:17:20 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:17:55 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:18:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:20:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:21:13 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:22:15 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:23:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:24:15 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:11:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu o brzmieniu„Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:13:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:13:59 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 19 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:33:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:48:58 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu wraz autopoprawką LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:47:30 w sprawie wykreślenia omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu poprzez skreślenie słowa "Słupskiego" LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:49:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 7 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:49:55 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:50:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:51:36 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 12 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:01:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-10-30 16:03:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-10-30 16:04:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:08:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:10:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie imienia Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:15:13 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/345/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:19:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego wraz z wprowadzoną zmianą LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:12:19 Głosowanie dotyczące przyjęcia zmiany do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” polegającej na zmianie kwoty 130 000,00 zł na kwotę 150 000,00 zł w treści załącznika do projektu uchwały (Rozdział IX pod tytułem "Wysokość środków planowanych na realizację Programu" w Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok) LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:13:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” wraz z wprowadzoną zmianą LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:18:17 w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego polegającej na wykreśleniu w uzasadnieniu do projektu uchwały zdania "Dlatego też w związku z powyższym stwierdzić należy, że Starosta Myśliborski nie dokonał wyboru Prezesa Zarządu Spółki, gdyż prawo wyboru należy do Zgromadzenia Wspólników Spółki" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-11 16:06:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-11 16:07:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 17:22:27 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2026” LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 17:23:20 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku” LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 18:00:51 Głosowanie dotyczące zmiany autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 zgodnie z przedstawioną propozycją LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 18:02:27 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 wraz z wprowadzoną zmianą LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 18:04:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 wraz z autopoprawką LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 18:20:30 Głosowanie dotyczące zmiany autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 zgodnie z przedstawioną propozycją LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 18:21:46 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 wraz z wprowadzoną zmianą LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:14:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 wraz z autopoprawką LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:23:35 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:24:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:27:53 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:28:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:29:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:31:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2026 LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:32:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:33:42 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:34:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:35:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:36:33 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej w 2024 roku LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-12-20 19:13:06 Głosowanie dotyczące rozpatrzenia wniosku grupy radnych Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok środków finansowych w wysokości 500.000 zł. planowanych do uzyskania ze sprzedaży mienia (nieruchomości oznaczonej numerem 412/2, 431/14, 431/8, 431/23 położonej w obrębie Renice, gmina Myślibórz) celem udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz na realizację zadania pod nazwą Remont drogi gminnej przy ul. Północnej w Myśliborzu poprzez zwiększenie planu dochodów w dziale 700, rozdziale 70005, §0770 o kwotę 500.000 zł. oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, §6300. LXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-01-31 16:11:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego LXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-01-31 16:13:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego LXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za