Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Alicja Prill

Alicja Prill

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 347, przynależność: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała II/12/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałami Nr VI/70/2019, Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr X/100/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku)) członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-17 14:33:09 w sprawie zmiany treści punktu 4 porządku obrad na treść: „4. Wybór członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:37:58 w sprawie zmiany treści punktu 5 porządku obrad na treść: 5. Wybór członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:39:51 w sprawie zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: "6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej." II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:41:07 w sprawie zmiany treści punktu 7 porządku obrad na treść: „7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:42:12 w sprawie zmiany treści punktu 8 porządku obrad na treść: „8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczego Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:43:12 w sprawie zmiany treści punktu 9 porządku obrad na treść: „9. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:44:36 w sprawie zmiany treści punktu 10 porządku obrad na treść: „10. Wybór Komisji skarg, wniosków i petycji, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:50:51 w sprawie podjęcia uchwały wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 15:21:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 15:29:12 w sprawie ogłoszenia przerwy o obradach II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 15:41:56 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na każdego kandydata osobno do składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 15:44:53 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:47:47 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:52:05 w sprawie wyboru radnego Mariusza Kuziela na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:54:12 w sprawie wyboru radnego Zbigniewa Marszałka na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:55:36 w sprawie wyboru radnego Arkadiusza Mazepy na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:56:44 w sprawie wyboru radnego Mariusza Norsesowicza na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:57:52 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:59:14 w sprawie wyboru radnej Danuty Patkowskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:00:32 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Potyry na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:03:37 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Rudnickiego na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:04:49 w sprawie wyboru radnej Urszuli Sawickiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:06:09 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:07:13 w sprawie wyboru radnego Ryszarda Wiśniaka na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:11:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:15:41 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na każdego kandydata osobno do składu osobowego Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 16:18:12 w sprawie wyboru radnego Roberta Dudka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:19:11 w sprawie wyboru radnego Tomasza Jaremy na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:20:18 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Królikowskiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:21:18 w sprawie wyboru radnej Danuty Patkowskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:22:22 w sprawie wyboru radnego Mirosława Piwowarczyka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:23:17 w sprawie wyboru radnej Krystyny Wyszyńskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:26:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:51:54 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 6 "Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 16:54:01 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 7 " Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczego Komisji Rewizyjnej." II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 16:55:06 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 8 "Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczego Komisji Rewizyjnej". II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 16:56:21 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 9 "Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej". II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 16:59:58 w sprawie wyboru radnego Józefa Falińskiego na członka Komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:03:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia powołania członków Komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:07:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:15:50 w sprawie delegowania radnego Mariusza Norsesowicza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-17 17:16:55 w sprawie delegowania radnego Mariusza Kuziela do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:19:22 w sprawie zmiany w § 1 projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:21:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:28:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:27:08 w sprawie pozostawienia stawek opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w projekcie uchwały na poziomie roku 2018 II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:35:11 w sprawie zamknięcia dyskusji w pkt. 14 porządku sesji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 18:36:46 - w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 18:46:00 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:51:00 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:52:26 podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 19:07:44 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:17:58 1. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 17 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:20:45 2. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 18 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:22:31 3. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 19 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:30:15 4. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:45:49 w sprawie zamknięcia dyskusji w pkt. 3 III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:47:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:57:52 1. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-27 11:59:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-27 12:03:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:05:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:07:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:08:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:10:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:15:05 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.9 projetu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 15:18:28 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:19:41 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.11 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:46:46 w sprawie zamnięcia dyskusji w punkcie dot. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskeigo na lata 2019 - 2027u Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 16:48:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 16:59:57 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 18:28:37 w sprawie przyjęcia wniosku radnej Alicji Prill dotyczącego dokonania zmiany w uchwale budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczanych dla Spółki Szpitala w Dębnie do kwoty 500 tys. zł i przekazanie pozostałej kwoty w wysokości 500.000 zł na wydatki bieżące w DPS w Myśliborzu w kwocie 200.000 zł. oraz 300.000 zł na zadanie związane z przebudową drogi 2113Z Nowogrodek Pom. - Sumiak II etap. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:32:08 - w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 18:34:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 18:53:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:12:06 w sprawie wniosku radnej A. Prill o dokonanie zmiany treści projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki o 500.000 zł i odpowiednią zmianę dalszych postanowień projektu uchwały. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:14:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 19:39:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:40:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:41:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:42:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:06:01 w sprawie wniosku formalego Przewodniczącego Rady o zamknięcie dyskusji w punkcie rozpatrzenie skargi na działanośc Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 20:10:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 20:27:14 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Mariusza Kuziela dotyczącego ujęcia w ramowym planie pracy Rady Powiatu w Myśliborzu na 2019 rok w mieisacu marcu informacji o bieżacej sytuacji Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycnzie Chorych w Myśliboru IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:28:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok wraz z autopoprawką Przewodniczącego Rady i wnioskiem radnego M.Kuziela IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:33:18 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 20:41:23 w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:43:30 w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:42:48 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:45:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:46:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:48:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu w osobach: Mirosław Piwowarczyk, Ryszard Wiśniak, Danuta Patkowska I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie wniosku radnego M. Norsesowicza o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady o uzasadnienie I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 wniosek formalny zgłoszony w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4b podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4B: "Wybór Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radny Ryszard Wiśniak, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4c: "Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4d: "Wybór Starosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej; - głosowanie tajne; - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Myśliborskiego w osobach: radna Wioletta Drzewińska, radna U. Sawicka, radny A.Mazepa, radny Andrzej Rudnicki, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4e: "Wybór Wicestarosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4f) "Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4g) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4h) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4i) "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Królikowski, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Ryszard Wiśniak. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-03-27 13:30:04 w sprawie wycofania z porządku sesji punktu 24; „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 14:47:50 w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w punkcie 3 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-03-27 15:20:03 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:23:42 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:25:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:26:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 15:27:33 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:28:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:30:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:31:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania „Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego" VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 15:33:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:35:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:37:18 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „bezzasadną” zdania:” z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 15:38:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-03-27 15:40:45 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „zasadną” zdania: ”z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 15:42:03 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:44:49 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „bezzasadną” zdania: ”z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 15:50:29 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-03-27 16:29:48 w sprawie wniosku, aby głosowanie odbyło się osobno i według kolejności alfabetycznej na każdego kandydata na członka Komisji skarg, wniosków i petycji VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:31:15 w sprawie powołania do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radnego Józefa Falińskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:32:16 w sprawie powołania do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radnego Zbigniewa Marszałka VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:33:15 w sprawie powołania do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radnego Arkadiusza Mazepę VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:34:04 w sprawie powołania do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radną Alicję Prill VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:34:54 w sprawie powołania do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radnego Henryka Szpakowskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:37:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:39:07 w sprawie powołania do składu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radną Alicję Prill VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:45:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:47:26 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:38:35 w sprawie zmiany formy przekazania środków finansowych dla Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty na formę dopłat VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:41:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-04-08 15:43:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-04-08 15:45:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:50:19 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:51:47 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-05-15 15:11:31 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-05-15 15:13:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok. VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:21:33 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 15:26:01 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 7 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:27:02 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 8 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 15:28:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-06-12 15:28:51 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:32:41 w sprawie wyboru radnego Mirosława Piwowarczyka na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:34:19 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:35:13 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:37:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:50:34 w sprawie wyboru radego Mirosława Piwowarczyka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 15:52:41 w sprawie wyboru radego Waldemara Pacewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:54:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:58:26 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:00:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:02:54 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:04:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:12:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 17:14:27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:15:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 17:17:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 17:18:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:33:24 w sprawie zastąpienia dotychczasowego projektu uchwały w punkcie 10 o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok” na projekt uchwały o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej” X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:37:58 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 16: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:39:15 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 18: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:57:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-26 15:31:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-26 15:33:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2018 rok X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-26 16:16:36 9. w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:19:17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 19 projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:24:41 10. w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:26:26 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:27:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:28:44 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:29:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole i Placówek Oświatowych im. kpt. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:35:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:37:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:38:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi nr 2142Z Namyślin – Kaleńsko (do granicy powiatu) X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:39:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:41:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 15:23:02 wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 2. Odwołanie Wicestarosty Myśliborskiego XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 15:29:08 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania radnej Danuty Patkowskiej z funkcji Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:02:59 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania Wicestarosty Myśliborskiego XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:13:08 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:17:01 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:34:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:47:11 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:48:10 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Rudnickiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:48:58 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 6. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:49:48 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Królikowskiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:50:45 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 8. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 19:07:08 w sprawie podjęci uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:55:39 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 16:58:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Rudnickiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:01:26 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:16:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:21:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Królikowskiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:24:00 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:37:39 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:54:50 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:55:41 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 10. Odwołanie radnego Tomasza Jaremy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:56:37 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:57:28 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 17:58:17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:01:45 w sprawie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:05:10 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:23:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:26:48 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na funkcję Wiceprewodniczącego Rady Powiatu w Myślbrzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:27:52 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:39:04 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:41:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:47:27 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myślbrzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:49:04 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: Radny Mirosław Piwowarczyk, radny Waldemar Pacewicz i radny Henryk Szpakowski XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 18:57:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 19:04:31 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 19:08:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 19:09:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-07-31 19:10:37 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. działającej na terenie Powiatu Myśliborskiego XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:14:36 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 4: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:18:50 w sprawie przyjęia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:23:38 w sprawie podjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:39:21 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:41:46 w sprawie podjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:44:19 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 5: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:46:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-08-26 15:49:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-18 16:42:09 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-18 16:46:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:21:54 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:23:38 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”; XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:24:46 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 32 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:29:08 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 33 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:33:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w Myśliborzu z powodu nieudzielenia wotum zaufania. XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-09-25 15:45:37 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 34. projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:47:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:49:39 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:50:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:53:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:54:45 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:55:52 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:57:01 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:58:16 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:59:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:00:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:01:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:03:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:04:13 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Renicach XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:05:05 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Smolnicy XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:06:18 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:07:22 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:08:44 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:10:34 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:11:51 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:13:02 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:15:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:16:29 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:18:01 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:19:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego XV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-30 17:27:43 1) w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-30 17:32:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 13:32:55 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. „ Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku”. XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 14:49:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 14:52:29 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:03:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:04:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:07:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:11:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:12:50 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:14:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:28:39 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako podpunkt 3.3. „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:30:36 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako podpunkt 3.8. „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:31:52 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:46:57 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:51:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:07:14 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:14:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 wraz z autopoprawką. XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:33:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:34:39 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:36:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:46:37 w sprawie przyjęcia poprawek do projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:49:39 w sprawie przyjęcia kandydatur radnych Andrzeja Królikowskiego, Mariusza Norsesowicza ,Roberta Dudka, Zbigniewa Marszałka do składu komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:51:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:52:54 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:54:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:55:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:15:31 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 5 „Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok”. XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:22:19 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:23:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:24:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 09:33:45 w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 6” Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu” XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 09:36:19 - w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:34:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:05:56 w sprawie dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok polegającej na wprowadzeniu w miejscu kwoty 300 000,00 zł dla Szpitala w Barlinku kwoty 1 300 000,00 zł oraz dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez zwiększenie kwoty 685 000,00 zł do kwoty 2 685 000,00 zł. XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-03-27 10:36:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:41:21 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:44:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-03-27 10:45:42 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:50:33 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:51:52 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:53:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:54:28 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:55:09 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:56:35 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:57:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:21:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:26:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:53:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:57:39 w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku polegającej na zastąpieniu kwoty 1.473.773,00 zł w wierszu „Razem” zadania „Rehabilitacja społeczna i formy wspomagające” kwotą 1.493.773,00 zł XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:59:21 w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku w pozycji ogółem środki finansowe polegającej na zastąpieniu zapisu „w roku 2019” na zapis „w roku 2020” XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 18:00:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku z wprowadzonymi zmianami XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 12:43:45 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:06:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:09:48 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:47:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:49:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:50:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:18:51 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębno XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:21:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:24:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:33:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:46:47 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-14 16:22:48 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-14 16:23:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 12:12:50 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. „Złożenie ślubowania” XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 12:15:49 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale” XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:14:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:30:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:31:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:32:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:34:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:35:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:38:01 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-28 13:39:22 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat wraz z autopoprawką XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:25:25 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:26:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:27:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:29:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:30:30 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:32:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:35:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:34:40 w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych radnego Wojciecha Ciechanowicza XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:23:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:22:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku”. XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:24:15 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:27:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:22:09 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 11 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:23:44 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:24:47 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:43:42 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:46:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 13:41:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:06:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:08:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:09:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:10:49 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:11:59 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:13:14 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:14:32 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:15:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:33:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:37:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:43:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-30 15:07:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:22:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:32:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:30:10 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:32:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:03:58 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:08:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:12:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:15:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:17:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:19:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:21:02 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:22:56 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:57:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:12:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:13:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:20:43 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-05-19 16:10:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:20:47 Głosowanie dotyczące zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: „Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich i Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:39:22 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 15:52:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 15:55:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:19:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:29:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:31:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:34:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:35:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:37:03 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:38:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:39:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:41:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:48:40 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” polegającej na dodaniu w punkcie 6 paragrafu 6 wyrażenia: „Z zastrzeżeniem §3” przed zdaniem „wysokość jednorazowo przyznanego stypendium wynosi” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:50:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:51:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:52:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:10:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:24:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-07-21 14:30:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” XXXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 13:19:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: „Omówienie bieżącej sytuacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:19:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:24:12 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:25:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:26:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:28:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:41:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:57:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:59:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 15:00:27 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:52:21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:02:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:03:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:04:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:06:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:09:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-27 17:11:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:17:52 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok jako pkt. 9 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:19:11 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale jako pkt. 10. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:54:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:59:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:23:54 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 8 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia” XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:31:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:33:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:37:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:38:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:44:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:54:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:21:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:22:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:26:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:19:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia zmiany do treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-13 10:50:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:52:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:47:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:49:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:19:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:21:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:44:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:45:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:47:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:49:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:50:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:57:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:59:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:04:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:05:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-12-29 15:06:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2026” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:07:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:55:48 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmian do załącznika pn. „Plan kontroli” w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-29 15:01:46 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok polegającej na dodaniu do planu pracy komisji w miesiącu maj/czerwiec 2022r. punktu pn. „Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu podjętych w I kwartale 2022 roku” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-01-31 15:11:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:12:56 Głosowanie w sprawie dokonania zmiany dotychczasowej treści punktu 5 porządku obrad sesji pod nazwą „Końcowy Raport ewaluacyjny z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015 – 2020” na następujące brzmienie „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:09 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:57 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 14 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:25:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:32:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:42:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:53:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:54:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:55:59 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-01-31 17:05:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:31:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:50:00 w sprawie wniosku formalnego radnej W. Drzewińskiej odnośnie wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej jednego odcinka drogi powiatowej XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:17:15 Głosowanie dotyczące wniosku formalnego Starosty Myśliborskiego w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:20:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:31:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:38:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:41:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:42:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:46:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Dębno zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:04:00 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:53 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:06:52 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 16 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:08:08 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:09:10 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:10:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad sesji jako punktu 7 sprawozdania pod nazwą „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:24:49 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:26:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:27:53 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:32:06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:41:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:43:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:47:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-04-27 15:48:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:49:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:07:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:08:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:10:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 14:26:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022– 2026” L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:21:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:35:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:39:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:40:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:42:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:43:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:27:47 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:29:45 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:30:53 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 12 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:31:59 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko–Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:53:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:55:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:56:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:57:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 13:58:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-09-28 13:59:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-09-28 14:00:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:23:38 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 10 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 15:25:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 11 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o." LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:53:32 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:55:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:19:30 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:20:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:38:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 17:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:02:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:03:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:05:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:06:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:09:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:58:39 Wniosek radnego Ryszarda Wiśniaka o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-11-30 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:46:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:47:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:48:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:49:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:51:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:01:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:04:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:41:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:53:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:17:26 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 3 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:18:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 4 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu ”Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:19:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:20:44 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:15:43 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:17:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:27:14 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:28:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-12-21 15:33:34 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:34:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:35:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:37:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:40:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres pięciu lat LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:42:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślibors