Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-17 uchwałą nr II/13/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

 1. edukacji publicznej,
 2. kultury i ochrony dóbr kultury,
 3. sportu i turystyki,
 4. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 6. obronności,
 7. transportu i dróg publicznych,
 8. gospodarki nieruchomościami,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
 11. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji,
 12. promocji i ochrony zdrowia,
 13. pomocy społecznej,
 14. polityki prorodzinnej,
 15. wspierania osób niepełnosprawnych,
 16. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 17. ochrony praw konsumenta,
 18. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 19. ochrony środowiska i przyrody,
 20. gospodarki wodnej.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz członek
Robert Dudek członek
Tomasz Jarema członek
Andrzej Królikowski 0przewodniczący
Mirosław Piwowarczyk 1 wiceprzewodniczący
Krystyna Wyszyńska członek