Przejdź do treści

Anna WOLAŃSKA

Zdjęcie: Anna WOLAŃSKA
Zdjęcie: Anna WOLAŃSKA

Status
powołany dnia: 08-04-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 291
Klub
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Dyżury
Kontakt awolanska@spm.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-12 19:07:48 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:09:47 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:11:24 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: • Andrzej Rudnicki, • Michał Bibro, • Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:16:42 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie pozostawienia składu Komisji Skrutacyjnej (Andrzej Rudnicki, Michał Bibro, Robert Dudek) do przeprowadzenia głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:19:21 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5 punktu 5a o treści: „5a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:20:59 zgłoszonego wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5a punktu 5b o treści: „5b. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:22:14 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5b punktu 5c: „5c. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:24:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:48:57 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Stanisław Smoła, Magdalena Kubiak-Jacura) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:50:12 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: - Andrzej Rudnicki, - Michał Bibro, - Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:54:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:55:50 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Piotr Rygiel, Adrian Wesołowski) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:58:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:21:45 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:22:44 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Starosty Myśliborskiego w osobach: - Piotr Downar - Michał Bibro - Krzysztof Szawarski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:25:18 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6 punktu 6a o treści: „6a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:26:23 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:28:40 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:30:22 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6b punktu 6c o treści: „6c. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:31:24 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6c punktu 6d o treści: „6d. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:32:50 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6d punktu 6e o treści: „6e. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:34:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:35:42 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:39:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:43:17 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:45:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:48:46 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:52:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:53:30 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:55:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:19:19 Głosowanie imienne w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w pkt. 2 porządku obrad sesji II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:22:23 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:28:05 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:30:01 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za