Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Danuta Patkowska

Danuta Patkowska

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 905, przynależność: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
50 Interpelacje radnej Danuty Patkowskiej interpelacja 2020-03-30 2020-06-03
51 Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady interpelacja 2020-06-29 2020-07-13
52 Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady interpelacja 2020-06-29 2020-07-13
53 Interpelacje i zapytania na temat sytuacji bieżącej szpitali w Powiecie Myśliborskim interpelacja 2020-06-29 2020-07-13
54 Realizacja zadań z zakresu inwestycji, remontów dróg i organizacją przetargów zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
55 Stan budynku szkoły i stołówki w MOS w Smolnicy zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
56 Utrzymanie podopiecznych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
57 Przekazanie środków finansowych interpelacja 2020-06-29 2020-07-13
58 Zabezpieczenie środków finansowych zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
59 Wymiana drzwi w placówce RPOT zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
60 Zwrot subwencji oświatowej zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
61 Inwestycja drogi w Różańsku i Mostkowie interpelacja 2020-06-29 2020-07-13
62 Remont drogi zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
63 Wypłata wynagrodzenia zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
64 Zwrot środków z inwestycji zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
65 Remont sal lekcyjnych i sanitariatów w Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
66 Podjazd dla osób niepełnosprawnych zapytanie 2020-06-29 2020-07-13
67 Wsparcie finansowe interpelacja 2020-06-29 2020-07-13

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-17 14:33:09 w sprawie zmiany treści punktu 4 porządku obrad na treść: „4. Wybór członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:37:58 w sprawie zmiany treści punktu 5 porządku obrad na treść: 5. Wybór członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:39:51 w sprawie zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: "6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej." II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:41:07 w sprawie zmiany treści punktu 7 porządku obrad na treść: „7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:42:12 w sprawie zmiany treści punktu 8 porządku obrad na treść: „8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczego Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:43:12 w sprawie zmiany treści punktu 9 porządku obrad na treść: „9. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:44:36 w sprawie zmiany treści punktu 10 porządku obrad na treść: „10. Wybór Komisji skarg, wniosków i petycji, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:50:51 w sprawie podjęcia uchwały wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:21:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:29:12 w sprawie ogłoszenia przerwy o obradach II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:41:56 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na każdego kandydata osobno do składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:47:47 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 15:52:05 w sprawie wyboru radnego Mariusza Kuziela na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:54:12 w sprawie wyboru radnego Zbigniewa Marszałka na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:55:36 w sprawie wyboru radnego Arkadiusza Mazepy na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:56:44 w sprawie wyboru radnego Mariusza Norsesowicza na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 15:57:52 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 15:59:14 w sprawie wyboru radnej Danuty Patkowskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:00:32 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Potyry na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:03:37 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Rudnickiego na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:04:49 w sprawie wyboru radnej Urszuli Sawickiej na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 16:06:09 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:07:13 w sprawie wyboru radnego Ryszarda Wiśniaka na członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:11:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:15:41 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na każdego kandydata osobno do składu osobowego Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:18:12 w sprawie wyboru radnego Roberta Dudka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:19:11 w sprawie wyboru radnego Tomasza Jaremy na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:20:18 w sprawie wyboru radnego Andrzeja Królikowskiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:21:18 w sprawie wyboru radnej Danuty Patkowskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:22:22 w sprawie wyboru radnego Mirosława Piwowarczyka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:23:17 w sprawie wyboru radnej Krystyny Wyszyńskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:26:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:51:54 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 6 "Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:54:01 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 7 " Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczego Komisji Rewizyjnej." II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:55:06 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 8 "Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczego Komisji Rewizyjnej". II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:56:21 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 9 "Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej". II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 16:59:58 w sprawie wyboru radnego Józefa Falińskiego na członka Komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:03:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia powołania członków Komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:07:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:15:50 w sprawie delegowania radnego Mariusza Norsesowicza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:16:55 w sprawie delegowania radnego Mariusza Kuziela do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:19:22 w sprawie zmiany w § 1 projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:21:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 17:28:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:27:08 w sprawie pozostawienia stawek opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w projekcie uchwały na poziomie roku 2018 II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-17 18:35:11 w sprawie zamknięcia dyskusji w pkt. 14 porządku sesji II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:36:46 - w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:46:00 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:51:00 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 18:52:26 podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 19:07:44 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:17:58 1. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 17 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:20:45 2. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 18 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:22:31 3. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 19 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:30:15 4. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:45:49 w sprawie zamknięcia dyskusji w pkt. 3 III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-12-27 11:47:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:57:52 1. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:59:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:03:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:05:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:07:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:08:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:10:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:34:38 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:36:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:38:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:39:36 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:40:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:44:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:46:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:47:41 w sprawie pojęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:49:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:15:05 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.9 projetu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:18:28 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:19:41 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.11 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:46:46 w sprawie zamnięcia dyskusji w punkcie dot. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskeigo na lata 2019 - 2027u Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:48:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:59:57 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:28:37 w sprawie przyjęcia wniosku radnej Alicji Prill dotyczącego dokonania zmiany w uchwale budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczanych dla Spółki Szpitala w Dębnie do kwoty 500 tys. zł i przekazanie pozostałej kwoty w wysokości 500.000 zł na wydatki bieżące w DPS w Myśliborzu w kwocie 200.000 zł. oraz 300.000 zł na zadanie związane z przebudową drogi 2113Z Nowogrodek Pom. - Sumiak II etap. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 18:32:08 - w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:34:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:53:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:12:06 w sprawie wniosku radnej A. Prill o dokonanie zmiany treści projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki o 500.000 zł i odpowiednią zmianę dalszych postanowień projektu uchwały. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 19:14:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:39:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:40:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:41:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:42:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:06:01 w sprawie wniosku formalego Przewodniczącego Rady o zamknięcie dyskusji w punkcie rozpatrzenie skargi na działanośc Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:10:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:27:14 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Mariusza Kuziela dotyczącego ujęcia w ramowym planie pracy Rady Powiatu w Myśliborzu na 2019 rok w mieisacu marcu informacji o bieżacej sytuacji Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycnzie Chorych w Myśliboru IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 20:28:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok wraz z autopoprawką Przewodniczącego Rady i wnioskiem radnego M.Kuziela IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 20:33:18 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:41:23 w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-02-11 15:42:48 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:45:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:46:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:48:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu w osobach: Mirosław Piwowarczyk, Ryszard Wiśniak, Danuta Patkowska I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wniosku radnego M. Norsesowicza o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady o uzasadnienie I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 wniosek formalny zgłoszony w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4b podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4B: "Wybór Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radny Ryszard Wiśniak, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4c: "Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4d: "Wybór Starosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej; - głosowanie tajne; - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Myśliborskiego w osobach: radna Wioletta Drzewińska, radna U. Sawicka, radny A.Mazepa, radny Andrzej Rudnicki, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4e: "Wybór Wicestarosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4f) "Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4g) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4h) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4i) "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Królikowski, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Ryszard Wiśniak. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 14:47:50 w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w punkcie 3 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:20:03 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:23:42 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:25:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:26:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:27:33 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:28:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:30:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:31:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania „Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego" VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-03-27 15:33:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:35:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:37:18 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „bezzasadną” zdania:” z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:38:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:40:45 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „zasadną” zdania: ”z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:42:03 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-03-27 15:44:49 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu polegającej na dodaniu w paragrafie 1 po słowie „bezzasadną” zdania: ”z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały” VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 15:50:29 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-03-27 16:47:26 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. VI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-04-08 15:38:35 w sprawie zmiany formy przekazania środków finansowych dla Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty na formę dopłat VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-04-08 15:41:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:43:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:45:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-05-15 15:11:31 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-05-15 15:13:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok. VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:21:33 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:26:01 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 7 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:27:02 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 8 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:28:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:28:51 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:32:41 w sprawie wyboru radnego Mirosława Piwowarczyka na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:34:19 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:35:13 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na członka Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:37:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:50:34 w sprawie wyboru radego Mirosława Piwowarczyka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:52:41 w sprawie wyboru radego Waldemara Pacewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-06-12 15:54:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:58:26 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:00:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:02:54 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:04:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:12:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:14:27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:15:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:17:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:18:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:33:24 w sprawie zastąpienia dotychczasowego projektu uchwały w punkcie 10 o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok” na projekt uchwały o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej” X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:37:58 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 16: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:39:15 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji dodatkowego punktu 18: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 14:57:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 15:31:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 15:33:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2018 rok X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:16:36 9. w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:19:17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 19 projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:24:41 10. w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:26:26 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:27:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:28:44 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:29:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole i Placówek Oświatowych im. kpt. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:35:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:37:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:38:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi nr 2142Z Namyślin – Kaleńsko (do granicy powiatu) X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:39:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-26 16:41:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego XV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2020-01-29 15:15:31 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 5 „Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok”. XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-01-29 15:22:19 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-01-29 15:23:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-01-29 15:24:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-06-29 13:47:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-06-29 13:49:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-06-29 13:50:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za