Przejdź do treści

Piotr RYGIEL

Zdjęcie: Piotr RYGIEL
Zdjęcie: Piotr RYGIEL

Radny

Status
powołany dnia: 08-04-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 781
Klub
Dyżury
Kontakt piotrrygiel@hotmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-06-04

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-12 19:07:48 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:09:47 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:11:24 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: • Andrzej Rudnicki, • Michał Bibro, • Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:16:42 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie pozostawienia składu Komisji Skrutacyjnej (Andrzej Rudnicki, Michał Bibro, Robert Dudek) do przeprowadzenia głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:19:21 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5 punktu 5a o treści: „5a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:20:59 zgłoszonego wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5a punktu 5b o treści: „5b. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:22:14 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5b punktu 5c: „5c. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:24:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:48:57 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Stanisław Smoła, Magdalena Kubiak-Jacura) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:50:12 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: - Andrzej Rudnicki, - Michał Bibro, - Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:54:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:55:50 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Piotr Rygiel, Adrian Wesołowski) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 19:58:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:21:45 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:22:44 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Starosty Myśliborskiego w osobach: - Piotr Downar - Michał Bibro - Krzysztof Szawarski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:25:18 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6 punktu 6a o treści: „6a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:26:23 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:28:40 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:30:22 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6b punktu 6c o treści: „6c. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:31:24 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6c punktu 6d o treści: „6d. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:32:50 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6d punktu 6e o treści: „6e. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:34:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:35:42 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:39:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:43:17 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:45:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:48:46 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:52:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:53:30 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-12 21:55:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-21 08:19:19 Głosowanie imienne w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w pkt. 2 porządku obrad sesji II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-21 08:22:23 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-05-21 08:28:05 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:30:01 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-04 16:09:05 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:18:34 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Michała Bibro na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:19:57 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Rygla na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:21:02 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Nikodema Mazura na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:21:44 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Adriana Wesołowskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:22:27 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Dariusza Gaczyńskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:23:15 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:24:25 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Roberta Dudka na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:25:11 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Anny Wolańskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:26:28 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Magdaleny Kubiak-Jacura na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:33:43 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:34:57 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Alicji Prill na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:35:55 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Zygmunta Siarkiewicza na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:37:15 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Katarzyny Stanisławskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:37:59 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Nikodema Mazura na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:38:45 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Adriana Wesołowskiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:40:32 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Stanisława Smoły na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:41:24 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Roberta Dudka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:42:06 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Andrzeja Rudnickiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:45:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:48:29 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:57:48 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Zygmunta Siarkiewicza na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:58:46 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Rygla na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:00:00 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Magdaleny Kubiak-Jacura na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:00:49 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:01:27 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Downara na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:04:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:08:48 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 17:35:18 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 17:37:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 17:39:42 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:47:46 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Katarzyny Stanisławskiej na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:48:43 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Michała Bibro na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:49:28 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Alicji Prill na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:50:21 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 17:51:03 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Downara na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 17:54:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 18:05:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się