Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Arkadiusz Mazepa

Arkadiusz Mazepa

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 771, przynależność: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała II/12/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałami Nr VI/70/2019, Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr X/100/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku)) przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
83 Przekazanie informacji odnośnie zakresu wykonanych prac remontowych, adaptacyjnych, dostosowawczych pomieszczeń w budynku Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Barlinku i przeznaczeniu obiektu interpelacja 2021-03-29 2021-04-13
84 Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i stanu realizowanych projektów przez Spółki: Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja 2021-03-29 2021-04-13
85 Przeniesienie Fili Wydziału Komunikacji w Dębnie do nowej siedziby interpelacja 2021-03-29 2021-04-13
86 Ilość prowadzonych spraw w Wydziale Komunikacji za okres styczeń-marzec 2021 roku interpelacja 2021-03-29 2021-04-13
87 Wycinka drzew przy drogach powiatowych interpelacja 2021-03-29 2021-04-13
114 Pozycja kosztowa zatrudnienia lekarzy na oddziałach w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja 2021-08-05 2021-08-25
115 Wynagrodzenie lekarzy kierujących oddziałami w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja 2021-08-05 2021-08-25
116 Wynagrodzenie lekarzy pracujących i kierujących poradniami w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja 2021-08-05 2021-08-25
117 Wykaz zatrudnionych lekarzy interpelacja 2021-08-05 2021-08-25
118 Rada Nadzorcza Spółki Szpital Dębno Sp. z o.o. interpelacja 2021-08-06 2021-08-25
119 Świadczenie pracy przez personel medyczny interpelacja 2021-08-06 2021-08-25
120 Pomieszczenia oddziału dziecięcego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. interpelacja 2021-08-06 2021-08-25
121 Realizacja programu interpelacja 2021-08-06 2021-08-25
147 Zaprojektowanie i wykonanie przy drugim etapie chodnika przy „nowopowstałym” osiedlu domków na ul. Chojeńskiej (po prawej stronie w kierunku Oborzan) - droga powiatowa Dębno – Boleszkowice. wniosek 2023-04-26 2023-06-27
148 Wykonanie remontu i modernizacji drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz wniosek 2023-04-26 2023-05-26
149 Interpelacja dotycząca oddziału pediatrycznego (dziecięcego) i działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki teresy z Kalkuty Sp. z o.o. interpelacja 2023-10-09 2023-10-19
150 Interpelacja w sprawie gospodarowania mieniem powiatu interpelacja 2023-10-30 2023-11-14

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-17 14:33:09 w sprawie zmiany treści punktu 4 porządku obrad na treść: „4. Wybór członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:37:58 w sprawie zmiany treści punktu 5 porządku obrad na treść: 5. Wybór członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:39:51 w sprawie zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: "6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej." II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:41:07 w sprawie zmiany treści punktu 7 porządku obrad na treść: „7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:42:12 w sprawie zmiany treści punktu 8 porządku obrad na treść: „8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczego Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:43:12 w sprawie zmiany treści punktu 9 porządku obrad na treść: „9. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej” II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:44:36 w sprawie zmiany treści punktu 10 porządku obrad na treść: „10. Wybór Komisji skarg, wniosków i petycji, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji”. II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-17 14:50:51 w sprawie podjęcia uchwały wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu II Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:57:52 1. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 11:59:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:03:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:05:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:07:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:08:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:10:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:34:38 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:36:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:38:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:39:36 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:40:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:44:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:46:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:47:41 w sprawie pojęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-12-27 12:49:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:15:05 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.9 projetu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 15:18:28 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 15:19:41 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4.11 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:46:46 w sprawie zamnięcia dyskusji w punkcie dot. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskeigo na lata 2019 - 2027u Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:48:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 16:59:57 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:28:37 w sprawie przyjęcia wniosku radnej Alicji Prill dotyczącego dokonania zmiany w uchwale budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczanych dla Spółki Szpitala w Dębnie do kwoty 500 tys. zł i przekazanie pozostałej kwoty w wysokości 500.000 zł na wydatki bieżące w DPS w Myśliborzu w kwocie 200.000 zł. oraz 300.000 zł na zadanie związane z przebudową drogi 2113Z Nowogrodek Pom. - Sumiak II etap. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 18:32:08 - w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:34:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 18:53:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:12:06 w sprawie wniosku radnej A. Prill o dokonanie zmiany treści projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki o 500.000 zł i odpowiednią zmianę dalszych postanowień projektu uchwały. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 19:14:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:39:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:40:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:41:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 19:42:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:06:01 w sprawie wniosku formalego Przewodniczącego Rady o zamknięcie dyskusji w punkcie rozpatrzenie skargi na działanośc Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 20:10:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-01-21 20:27:14 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Mariusza Kuziela dotyczącego ujęcia w ramowym planie pracy Rady Powiatu w Myśliborzu na 2019 rok w mieisacu marcu informacji o bieżacej sytuacji Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycnzie Chorych w Myśliboru IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:28:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok wraz z autopoprawką Przewodniczącego Rady i wnioskiem radnego M.Kuziela IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:33:18 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-01-21 20:41:23 w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-01-21 20:43:30 w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego IV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:42:48 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:45:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:46:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-02-11 15:48:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu w osobach: Mirosław Piwowarczyk, Ryszard Wiśniak, Danuta Patkowska I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wniosku radnego M. Norsesowicza o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady o uzasadnienie I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 wniosek formalny zgłoszony w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4b podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4B: "Wybór Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radny Ryszard Wiśniak, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4c: "Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady; - wybór Komisji skrutacyjnej; - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4d: "Wybór Starosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej; - głosowanie tajne; - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Myśliborskiego w osobach: radna Wioletta Drzewińska, radna U. Sawicka, radny A.Mazepa, radny Andrzej Rudnicki, radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 4e: "Wybór Wicestarosty Myśliborskiego; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego" I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4f) "Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4g) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4h) "Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu: 4i) "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu." I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Królikowski, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Andrzej Rudnicki. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: radna Danuta Patkowska, radny Mirosław Piwowarczyk, radny Ryszard Wiśniak. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2018-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
2019-04-08 15:38:35 w sprawie zmiany formy przekazania środków finansowych dla Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty na formę dopłat VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:41:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:43:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:45:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-04-08 15:50:19 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-04-08 15:51:47 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-05-15 15:11:31 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-05-15 15:13:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok. VIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:21:33 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:26:01 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 7 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:27:02 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 8 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:28:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:28:51 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:50:34 w sprawie wyboru radego Mirosława Piwowarczyka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:52:41 w sprawie wyboru radego Waldemara Pacewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 15:54:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 15:58:26 w sprawie wyboru radnej Wioletty Drzewińskiej na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-12 16:00:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:02:54 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 16:04:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:12:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:14:27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:15:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:17:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-06-12 17:18:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale IX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-18 16:42:09 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-18 16:46:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:21:54 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:23:38 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”; XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:24:46 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 32 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:29:08 • w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 33 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 14:33:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w Myśliborzu z powodu nieudzielenia wotum zaufania. XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2019-09-25 15:45:37 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 34. projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:47:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:49:39 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:50:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:53:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:54:45 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:55:52 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:57:01 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:58:16 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 15:59:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:00:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-09-25 16:01:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego XV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-30 17:27:43 1) w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 XVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-10-30 17:32:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 13:32:55 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. „ Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku”. XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 14:49:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 14:52:29 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2019-12-02 15:03:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:04:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:07:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:11:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:12:50 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-02 15:14:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:28:39 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako podpunkt 3.3. „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:30:36 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako podpunkt 3.8. „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:31:52 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 4. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019” XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:46:57 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 15:51:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:07:14 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:14:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 wraz z autopoprawką. XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:33:05 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:34:39 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:36:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:46:37 w sprawie przyjęcia poprawek do projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:49:39 w sprawie przyjęcia kandydatur radnych Andrzeja Królikowskiego, Mariusza Norsesowicza ,Roberta Dudka, Zbigniewa Marszałka do składu komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:51:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:52:54 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:54:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2019-12-18 16:55:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:22:19 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:23:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-01-29 15:24:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 09:33:45 w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 6” Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu” XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-03-27 09:36:19 - w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:34:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:05:56 w sprawie dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok polegającej na wprowadzeniu w miejscu kwoty 300 000,00 zł dla Szpitala w Barlinku kwoty 1 300 000,00 zł oraz dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez zwiększenie kwoty 685 000,00 zł do kwoty 2 685 000,00 zł. XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:36:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:41:21 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:44:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2020-03-27 10:45:42 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:50:33 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:51:52 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:53:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:54:28 w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:55:09 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:56:35 w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-03-27 10:57:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:21:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:26:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:53:40 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:57:39 w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku polegającej na zastąpieniu kwoty 1.473.773,00 zł w wierszu „Razem” zadania „Rehabilitacja społeczna i formy wspomagające” kwotą 1.493.773,00 zł XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 17:59:21 w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku w pozycji ogółem środki finansowe polegającej na zastąpieniu zapisu „w roku 2019” na zapis „w roku 2020” XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-05-27 18:00:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku z wprowadzonymi zmianami XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:06:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:09:48 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:49:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-06-29 13:50:31 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:18:51 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębno XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:21:20 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:24:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-07-22 15:33:06 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-07-22 15:46:47 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego XXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2020-09-14 16:22:48 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-09-14 16:23:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:25:25 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:26:41 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:27:57 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:29:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:30:30 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:32:15 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:35:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:34:40 w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych radnego Wojciecha Ciechanowicza XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-10-26 13:23:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:22:00 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku”. XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:24:15 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-11-23 14:27:55 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:22:09 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 11 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:23:44 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:24:47 w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim” XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:43:42 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 12:46:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 13:41:54 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:06:00 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 wraz z autopoprawką XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:08:07 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:09:28 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:10:49 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:11:59 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:13:14 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:14:32 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:15:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:33:17 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:37:50 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-21 14:43:11 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2020-12-30 15:07:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:22:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:32:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-01-27 12:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:30:10 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 12:32:58 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:03:58 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:08:36 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:12:37 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:15:12 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:17:53 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:19:24 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:21:02 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-03-29 13:22:56 w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XXXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:14:42 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 11 o brzmieniu: „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale” XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 14:57:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:12:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:13:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-04-28 15:20:43 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XXXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-05-19 16:10:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:20:47 Głosowanie dotyczące zmiany treści punktu 6 porządku obrad na treść: „Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu, Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich i Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 14:39:22 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 15:52:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 15:55:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:19:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:29:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:31:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:34:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:35:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:37:03 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:38:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:39:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:41:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:48:40 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” polegającej na dodaniu w punkcie 6 paragrafu 6 wyrażenia: „Z zastrzeżeniem §3” przed zdaniem „wysokość jednorazowo przyznanego stypendium wynosi” XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:50:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:51:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-06-28 16:52:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-08-23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 13:19:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: „Omówienie bieżącej sytuacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:19:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:24:12 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:25:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:26:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-09-27 14:28:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:41:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:57:14 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 14:59:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-18 15:00:27 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:52:21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:02:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:03:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:04:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:06:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 17:09:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-27 17:11:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:17:52 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok jako pkt. 9 XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:19:11 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale jako pkt. 10. XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:54:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-10-27 16:59:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:23:54 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 8 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia” XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:33:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:37:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:38:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:44:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 14:54:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:21:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-29 15:22:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:26:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-11-29 15:19:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia zmiany do treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:50:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-13 10:52:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:47:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 13:49:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:19:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:21:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:44:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:45:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:47:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:49:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:50:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:57:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:59:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:04:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:05:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 15:06:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2026” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-29 15:07:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2021-12-29 14:55:48 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmian do załącznika pn. „Plan kontroli” w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2021-12-29 15:01:46 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego A. Mazepy dotyczącego wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok polegającej na dodaniu do planu pracy komisji w miesiącu maj/czerwiec 2022r. punktu pn. „Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu podjętych w I kwartale 2022 roku” XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:11:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:12:56 Głosowanie w sprawie dokonania zmiany dotychczasowej treści punktu 5 porządku obrad sesji pod nazwą „Końcowy Raport ewaluacyjny z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015 – 2020” na następujące brzmienie „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:09 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 13 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:14:57 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 14 punktu pod nazwą „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:25:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:32:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:42:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:53:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:54:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:55:59 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-01-31 17:05:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-01-31 15:31:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 15:36:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-01-31 16:50:00 w sprawie wniosku formalnego radnej W. Drzewińskiej odnośnie wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach” XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-02-21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej jednego odcinka drogi powiatowej XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:17:15 Głosowanie dotyczące wniosku formalnego Starosty Myśliborskiego w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:20:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:31:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:38:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-03-28 15:41:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:42:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-03-28 15:46:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Dębno zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:14:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-11 15:17:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:04:00 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 10 pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:05:53 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:06:52 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 16 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:08:08 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:09:10 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu pn. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:10:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad sesji jako punktu 7 sprawozdania pod nazwą „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:24:49 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:26:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:27:53 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:30:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:32:06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:41:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:43:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:47:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:48:40 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-04-27 15:49:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:07:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:08:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-06 14:10:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-06-29 14:26:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-06-29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022– 2026” L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 3 punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-07-06 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-08-10 15:21:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:35:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:39:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-08-10 15:40:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:42:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 15:43:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski. LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-08-31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:23:38 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 10 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 15:25:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 11 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o." LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:53:32 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 15:55:44 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:19:30 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:20:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:38:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-10-26 17:00:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:02:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:03:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:05:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 17:09:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-10-26 16:58:39 Wniosek radnego Ryszarda Wiśniaka o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. LV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2022-11-30 15:45:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:46:26 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:47:36 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:48:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:49:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:51:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:01:57 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 16:04:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-11-30 15:41:46 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2022-11-30 15:53:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:17:26 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 3 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu „Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:18:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w punkcie 4 porządku sesji podpunktu d) o brzmieniu ”Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:19:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 14 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 14:20:44 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 15 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:15:43 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:17:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:27:14 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 15:28:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:35:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:37:08 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:47:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2022-12-21 16:48:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Otanów LVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 13:57:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 13:59:07 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:00:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-01-30 14:03:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2023-01-30 14:05:00 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Rejonem Vareńskim na Litwie LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-01-30 13:55:54 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej Urszuli Sawickiej odnośnie zamknięcia dyskusji w punkcie 9 porządku obrad sesji dot. podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:08:24 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:14:42 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-03-20 09:16:45 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:42:50 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:44:17 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-04-26 15:46:28 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Myśliborzu LXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:21:06 w sprawie podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:26:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:46:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-05-29 09:25:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok. LXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 10:39:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania - Raport o stanie powiatu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 11:27:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 11:32:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymał się
2023-06-28 11:58:09 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:02:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:04:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:06:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:07:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna – Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:09:30 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie modernizacji drogi powiatowej 2116Z na odcinku Karsko-Okunie – DW151 oraz drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Karsko-Łubianka LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:10:58 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Myśliborskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Chocień-Trzcinna (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 119) LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 12:12:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w planie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 na zadanie związane z wykonaniem nowej nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2105Z wraz z przebudową przepustu LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-06-28 10:21:09 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji punktu 7 o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.” LXIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:20:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:23:46 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:24:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:22:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-02 16:19:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:18:34 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:31:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Branżowej Szkole I Stopnia w Myśliborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Myśliborzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu wraz z wprowadzoną zmianą LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:16:13 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 4 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Myśliborskiego” LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:21:31 Głosowanie dotyczące przyjęcia zmiany do projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Branżowej Szkole I Stopnia w Myśliborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Myśliborzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu polegającej na zamianie numeracji numerów porządkowych zgodnie z propozycją Wicestarosty Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-08-28 13:32:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Myśliborskiego LXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:12:42 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:13:38 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 wraz z autopoprawką LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:17:20 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:17:55 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:18:49 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:20:12 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:21:13 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:22:15 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:23:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:24:15 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027 LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:11:50 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 17 punktu o brzmieniu„Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:13:00 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 18 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 16:13:59 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 19 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu” LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:33:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-09-27 17:34:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:49:03 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 7 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:49:55 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:50:45 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 15:51:36 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 12 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:01:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:03:01 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:04:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:08:48 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:10:04 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie imienia Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:15:13 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/345/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:19:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego wraz z wprowadzoną zmianą LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:12:19 Głosowanie dotyczące przyjęcia zmiany do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” polegającej na zmianie kwoty 130 000,00 zł na kwotę 150 000,00 zł w treści załącznika do projektu uchwały (Rozdział IX pod tytułem "Wysokość środków planowanych na realizację Programu" w Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok) LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:13:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” wraz z wprowadzoną zmianą LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2023-10-30 16:18:17 w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego polegającej na wykreśleniu w uzasadnieniu do projektu uchwały zdania "Dlatego też w związku z powyższym stwierdzić należy, że Starosta Myśliborski nie dokonał wyboru Prezesa Zarządu Spółki, gdyż prawo wyboru należy do Zgromadzenia Wspólników Spółki" LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za