Przejdź do treści

Andrzej RUDNICKI

Zdjęcie: Andrzej RUDNICKI
Zdjęcie: Andrzej RUDNICKI

Status
powołany dnia: 08-04-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 684
Klub
KWW NASZ POWIAT
Kontakt kanny216pne@o2.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych stała 2024-06-04

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-12 19:07:48 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:09:47 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:11:24 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w osobach: • Andrzej Rudnicki, • Michał Bibro, • Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:16:42 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie pozostawienia składu Komisji Skrutacyjnej (Andrzej Rudnicki, Michał Bibro, Robert Dudek) do przeprowadzenia głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:19:21 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5 punktu 5a o treści: „5a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:20:59 zgłoszonego wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5a punktu 5b o treści: „5b. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:22:14 zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 5b punktu 5c: „5c. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu: - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:24:23 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:48:57 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Stanisław Smoła, Magdalena Kubiak-Jacura) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:50:12 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w osobach: - Andrzej Rudnicki, - Michał Bibro, - Robert Dudek I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:54:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:55:50 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Piotr Rygiel, Adrian Wesołowski) I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 19:58:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:21:45 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Starostę Myśliborskiego I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:22:44 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Starosty Myśliborskiego w osobach: - Piotr Downar - Michał Bibro - Krzysztof Szawarski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:25:18 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6 punktu 6a o treści: „6a. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:26:23 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:28:40 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6a punktu 6b: „6b. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:30:22 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6b punktu 6c o treści: „6c. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu: - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:31:24 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6c punktu 6d o treści: „6d. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:32:50 wniosku formalnego zgłoszonego w sprawie wprowadzenia do porządku sesji po punkcie 6d punktu 6e o treści: „6e. Wybór kolejnego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu; - wybór Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego, - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu w Myśliborzu;” I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:34:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:35:42 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wicestarosty Myśliborskiego w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:39:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego. I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:43:17 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:45:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:48:46 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:52:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:53:30 składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach: - Krzysztof Szawarski - Piotr Downar - Adrian Wesołowski I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-12 21:55:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu I Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:19:19 Głosowanie imienne w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w pkt. 2 porządku obrad sesji II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:22:23 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:28:05 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-05-21 08:30:01 Głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:08:52 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:18:35 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Michała Bibro na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:19:48 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Rygla na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:20:54 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Nikodema Mazura na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:21:39 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Adriana Wesołowskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:22:20 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Dariusza Gaczyńskiego na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:23:18 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:24:32 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Roberta Dudka na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:25:14 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Anny Wolańskiej na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:26:20 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Magdaleny Kubiak-Jacura na członka Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:30:52 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:33:43 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:34:56 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Alicji Prill na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:35:51 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Zygmunta Siarkiewicza na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:36:47 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Katarzyny Stanisławskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:37:59 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Nikodema Mazura na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:38:52 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Adriana Wesołowskiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:39:24 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Wioletty Drzewińskiej na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:40:40 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Stanisława Smoły na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:41:32 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Roberta Dudka na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:42:14 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Andrzeja Rudnickiego na członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-04 16:45:20 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:48:32 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 16:57:57 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Zygmunta Siarkiewicza na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 16:58:55 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Rygla na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu przeciw
2024-06-04 16:59:56 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Magdaleny Kubiak-Jacura na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:00:42 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:01:20 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Downara na członka Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:04:29 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:08:51 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:30:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:33:54 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:35:11 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:37:33 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:39:34 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:47:49 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Katarzyny Stanisławskiej na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-04 17:48:41 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Michała Bibro na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:49:37 Głosowanie w sprawie wyboru radnej Pani Alicji Prill na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-04 17:50:18 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Krzysztofa Szawarskiego na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:50:58 Głosowanie w sprawie wyboru radnego Pana Piotra Downara na członka Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 17:54:25 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-04 18:05:37 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-24 21:15:17 Głosowanie za osobą radnego Piotra Downara na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-24 21:19:06 Głosowanie za osobą radnej Magdaleny Kubiak-Jacury na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu nieoddany
2024-06-27 15:14:23 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat dla Gminy Nowogródek zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu, który w porządku sesji stanowi punkt 16 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:15:48 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w miejsce punktu 16 projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Myśliborski dla Gminy Nowogródek Pomorski zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:16:42 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 19 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1575Z na odcinku pomiędzy granicą powiatu (m. Jesionowo) a miejscowością Mostkowo (skrzyżowanie z DW156) V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:18:20 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 20 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Golin-Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 oraz drogi Karsko – Łubianka V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:18:58 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 21 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:20:02 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 22 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 16:07:11 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:21:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:24:39 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:53:27 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki polegającej na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 na str. 19 w pkt. 9 „Termin realizacji” poprzez zmianę zapisu z „Wyznaczone cele są zaplanowane długoterminowo i są powiązane z nowym okresem programowania na lata 2023-2027” na następujące brzmienie „Wyznaczone cele są zaplanowane długoterminowo i są powiązane z nowym okresem programowania na lata 2021-2027” V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:55:32 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 wraz z autopoprawką V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:56:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:59:14 Głosowanie w sprawie delegowania radnej Anny Wolańskiej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:00:08 Głosowanie w sprawie delegowania radnej Alicji Prill do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:02:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:03:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:04:54 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:05:58 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Myśliborski dla Gminy Nowogródek Pomorski zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:07:18 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:08:53 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:09:56 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1575Z na odcinku pomiędzy granicą powiatu (m. Jesionowo) a miejscowością Mostkowo (skrzyżowanie z DW156) V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:11:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Golin-Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 oraz drogi Karsko – Łubianka V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 19:04:59 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 19:06:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:56:01 Głosowanie dotyczące rozpatrzenia wniosku formalnego radnej Alicji Prill o wprowadzenie zmiany w załączniku do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku poprzez dodanie tematu pt. "Wyjazdowe posiedzenie komisji w siedzibie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w celu omówienia bieżącej sytuacji Szpitala Barlinek Sp. z o.o.", termin - I dekada miesiąca lipca 2024 roku, odpowiedzialny za przygotowanie materiałów: Prezes Spółki V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-27 19:03:20 Głosowanie dotyczące zamknięcia dyskusji w punkcie 21 porządku obrad sesji. V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za