Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała 2018-12-17 II/12/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałami Nr VI/70/2019, Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 roku)
Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych stała 2018-12-17 II/13/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-17 II/14/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałą Nr VI/69/2019 z dnia 27 marca 2019 roku)