Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
29 - rozwiń Wykonanie szykany w ciągu drogi powiatowej nr 2109Z w m. Dzierzgów interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-06-26 2019-07-09
28 - rozwiń Frezowanie drogi w m. Oborzany interpelacja Zbigniew Marszałek 2019-06-26 2019-07-09
27 - rozwiń Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice z podaniem ich długości interpelacja Zbigniew Marszałek 2019-06-26 2019-07-09
26 - rozwiń Poniesione koszty w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych 2018/2019 interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
25 - rozwiń Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
24 - rozwiń Zmiana lokalizacji biura obsługi paszportowej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
23 - rozwiń Wsparcie finansowe dla Szpitala w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-05-15 2019-05-27
22 - rozwiń Przycięcie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 2114Z od skrzyżowania z drogą DK 26 w kierunku Renice wieś interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-03-27 2019-04-09
21 - rozwiń Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości interpelacja Urszula Sawicka 2019-03-27 2019-04-09
20 - rozwiń Działania podjęte przez Zarząd Powiatu w kierunku realizacji zadań dotyczących przebudowy dróg interpelacja Urszula Sawicka 2019-03-27 2019-04-09
19 - rozwiń Wydatki inwestycyjne i remontowe dokonane w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach interpelacja Mirosław Piwowarczyk 2019-01-21 2019-02-04
18 - rozwiń Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
17 - rozwiń Przywrócenie filii Wydziału Komunikacji w Barlinku interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
16 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek interpelacja Mariusz Kuziel 2019-01-21 2019-02-04
15 - rozwiń Zrealizowany ryczałt przez Szpital w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
14 - rozwiń Zatrudnianie pracowników CUW i Starostwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
13 - rozwiń Korespondencja Starosty Myśliborskiego w sprawie pozyskiwania środków finansowych na Szpitale Powiatowe w Barlinku i Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
12 - rozwiń Analiza zatrudnienia administracji w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
11 - rozwiń Wykaz zlikwidowanych stanowisk etatowych w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
10 - rozwiń Zrealizowane zalecenia ppoż w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
9 - rozwiń Niezrealizowane zalecenia ppoż w Szpitalu w Dębnie interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
8 - rozwiń Zestawienie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie oraz w Barlinku interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
7 - rozwiń Rachunek zysków i strat Szpitala w Dębnie oraz w Barlinku interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
6 - rozwiń Kopie protokołów kontroli zewnętrznych interpelacja Wioletta Drzewińska 2019-01-21 2019-02-04
5 - rozwiń Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
4 - rozwiń Obsługa interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
3 - rozwiń Baza oświatowa placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
2 - rozwiń Sytuacja finansowa, kadrowa i organizacyjna Szpitala Powiatowego w Dębnie interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03
1 - rozwiń Polityka kadrowa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu interpelacja Józef Faliński 2018-12-21 2019-01-03