Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-17 uchwałą nr II/12/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałami Nr VI/70/2019, Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr X/100/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku))

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Drzewińska członek
Mariusz Kuziel 1 wiceprzewodniczący
Zbigniew Marszałek członek
Arkadiusz Mazepa 0przewodniczący
Mariusz Norsesowicz członek
Andrzej Potyra członek
Alicja Prill członek
Andrzej Rudnicki członek
Urszula Sawicka członek
Ryszard Wiśniak członek