Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-17 uchwałą nr II/13/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz członek
Robert Dudek członek
Tomasz Jarema członek
Andrzej Królikowski 0przewodniczący
Mirosław Piwowarczyk 1 wiceprzewodniczący
Krystyna Wyszyńska członek