Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

Numer: 102, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2021-05-12