Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont łaźni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-01-29, data przekazania: 2020-02-03

Proszę o wykonanie w trybie pilnym remontu łaźni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Przebudowa Sali kąpielowej w MOW Renice planowana od 11 lat nigdy nie dochodziła do skutku z powodu braku odpowiednich założeń budżetowych organu prowadzącego. W wyniku wieloletnich zaniedbań obecny stan techniczny łaźni wymaga natychmiastowego remontu.

Niszczeniu ulegają również pomieszczenia przyległe co w dalszej perspektywie zwielokrotnia koszty remontu.

Przebudowa konieczna jest także ze względu na brak odpowiedniej liczby kabin prysznicowych (jest siedem powinno być dwanaście) co skutkuje powtarzającymi się zaleceniami ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie o dostosowaniu warunków sanitarnych do obowiązujących standardów. Ilość dwunastu kabin prysznicowych dopasowana jest do ilości wychowanków na grupie wychowawczej, co pozwala na zapewnienie większego bezpieczeństwa wychowanków oraz ich komfortu z codziennych czynności higienicznych.

Źródło finansowania: środki ze sprzedaży budynku po byłej policji.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2020-02-12