Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont bariery-palisady przy drodze powiatowej w miejscowości Oborzany

Numer: 98, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-12