Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wprowadzenie do budżetu na 2021 rok zadań drogowych

Numer: 90, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-13