Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przekazanie środków finansowych

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2020-07-13