Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wprowadzenie do budżetu na 2021 rok zadań drogowych

Numer: 90, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Wnioskuję o ponowne wprowadzenie do budżetu na 2021r. zadań drogowych; budowa dróg powiatowych w m. Mostkowo i Różańsko.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-13

Informuję, że w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 brak jest środków finansowych na wykonanie ww. inwestycji. Ponadto informuję, na ww. inwestycje został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz przeciwdziałania Covid-19). Powiat Myśliborski w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nie otrzymała dofinansowania żadną inwestycję.