Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zamontowanie lamp oświetleniowych na ulicy Celnej w Myśliborzu

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Proszę o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na ulicy Celnej w Myśliborzu. Jedna na skrzyżowaniu z ulica Jabłonkową, a drugą na końcu chodnika za DPS.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-01-05

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy planowanie, organizowanie i finansowanie oświetlenia, w tym oświetlenia dróg powiatowych. W związku z powyższym interpelacja zostanie przekazana pisemnie do Burmistrza Myśliborza.