Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wsparcie finansowe

Numer: 67, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Powiat Myśliborski może otrzymać wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 3.203015,00 zł, z kolei gmina Dębno może otrzymać wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 3.213.737,00 zł. w związku z powyższym wnioskuję o przekazanie tej kwoty na Szpital im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie i zaprzestanie dalszych działań przygotowywania przekazania szpitala prywatnej spółce – Szpital Nowa. Pytam czy takie działania zostaną podjęte?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-07-13

W załączeniu przekazuję pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania
i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (załącznik Nr 4).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania