Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont drogi

Numer: 62, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Kiedy będzie remontowana droga do Dyszna?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-13

Informuję, że prace związane z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni dróg powiatowych wykonywane są sukcesywnie przez cały rok. Technologia prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

W okresie zimowym wykonywane są awaryjnie uzupełnienia mieszanką bitumiczną do stosowania na zimno w miejscach większych ubytków, które stanowią zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Wzmożone prace w zakresie uzupełniania ubytków przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów odbywają się w okresie wiosennym.

Powiat Myśliborski nie posiada dokumentacji technicznej na przebudowę wnioskowanej drogi. Jednocześnie nadmieniam, że zostanie złożony wniosek do projektu budżetu na rok 2021 na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej prowadzącej do m. Dyszno.