Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Inwestycja drogi w Różańsku i Mostkowie

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Kiedy do budżetu Powiatu Myśliborskiego wróci, cofnięta przez Urząd Marszałkowski (PO), inwestycja drogi w Różańsku i Mostkowie? Jakie działania podjęte są w powyższym zakresie? Przypomnę, że były przygotowane do podpisu, przez Urząd Marszałkowski umowy na dofinansowanie w/w inwestycji (w czasie gdy pełniłam funkcję starosty) ze środków unijnych, które to w „dziwny” sposób zostały wycofane (oczywiście decyzja polityczna?)!

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-13

Informuję, że w dniu 15.07.2016 roku złożony został wspólny wniosek ze stroną niemiecką o dofinansowanie w ramach programu INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020, w którym to wniosku ujęte zostały dwie inwestycje na terenie powiatu myśliborskiego obejmujące ,,Modernizację dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko’’ oraz  ,,Modernizację drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo’’.

Pismem z dnia 31.05.2018 roku Instytucja Zarządzająca poinformowała Powiat, że w związku z decyzją Komisji Europejskiej umowa na dofinansowanie w ramach programu INTERREG VA nie zostanie podpisana.

Ponadto informuję, że na zadanie pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo’’ w dniu 20.08.2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pismem z dnia 29.10.2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, poinformował o odmowie przyznania pomocy finansowej. Na 66 zakwalifikowanych wniosków pierwsze 24 otrzymały dofinansowanie (wniosek Powiatu Myśliborskiego znajdował się na 48 pozycji).