Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zwrot subwencji oświatowej

Numer: 60, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Czy dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej 1,5 mln zł. do Ministerstwa Finansów? Jeśli spłacono to jaką kwotę i na co przeznaczono pozostałą kwotę?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, Wydział Finansowy, data odpowiedzi: 2020-07-13

Informuję, że Minister Finansów decyzją z dnia 20 kwietnia 2018 roku znak: ST4.4740.544.2016.17.BPU utrzymał w mocy decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 roku znak ST4.4750.214.2016.2.FRKG, zobowiązując Powiat Myśliborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w wysokości 1.569.635,00 zł. Minister Finansów decyzją z dnia 28 listopada 2018 roku rozłożył zapłatę przedmiotowego zobowiązania na dwie raty. 

Spłata I raty w kwocie 784.818,00 zł (zgodnie z w/w Decyzją) nastąpiła w dniu 30 września 2019r. Natomiast płatność II raty w kwocie 784.817,00 zł przypada na dzień 30 września 2020r.