Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Realizacja zadań z zakresu inwestycji, remontów dróg i organizacją przetargów

Numer: 54, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Dlaczego o inwestycjach, remontach dróg i innych oraz organizacją przetargów zajmuje się z zarządu tylko Andrzej Potyra?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Sekretarz Powiatu, data odpowiedzi: 2020-07-13

W  odpowiedzi na tak zadane pytanie przypominam, że każde zadanie inwestycyjne, w tym  remonty dróg, wymaga podjęcia decyzji o jego realizacji przez Zarząd Powiatu. Następnie odpowiedni wydział merytoryczny Starostwa lub jednostka organizacyjna powiatu przygotowuje wniosek pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i to radni zdecydują ostatecznie o realizacji danej inwestycji.

Remontem cząstkowym dróg na bieżąco zajmuje się Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. W ramach posiadanych środków wykonuje najpilniejsze remonty na podstawie przeprowadzonych przeglądów dróg.

Organizacją zamówień publicznych, w tym w trybie przetargowym, zajmuje się Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na wniosek i w porozumieniu z merytorycznymi wydziałami  starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje realizację zaplanowanych inwestycji  oraz remontów. Ponadto każdorazowo jest informowany o rozpoczętych procedurach przetargowych oraz zatwierdza rozstrzygnięcia komisji przetargowych.