Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Biuro Obsługi Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2020-07-13

Odpowiedź na interpelację Nr 1 i 2

Informuję, że pismem Starosty Myśliborskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku
(znak: BO.0003.2.3.2020.MK) otrzymała Pani odpowiedź na wymienione pytania przy poprzednio złożonej interpelacji.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 3,4,5,6 i 9

Informuję, że wymienione pytania nie są sprawami o istotnym znaczeniu dla powiatu ani też nie poruszają aktualnych problemów powiatu.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe pytania nie mieszczą się w/w zakresie konieczne jest odstąpienie od udzielenia odpowiedzi.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 7

Informuję, że w ostatnim okresie do wydziału edukacji został przeniesiony pracownik Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Przeniesienie to podyktowane było koniecznością obsadzenia wolnego etatu. Pracownik ten wykonuje czynności właściwe dla zajmowanego stanowiska oraz dodatkowo zadania z zakresu promocji powiatu. Te ostatnie zadania zostały przypisane bowiem wydziałowi edukacji. Jednocześnie informuję, że pracownik ten nie wykonuje innych czynności, w tym sugerowanych w niniejszym pytaniu.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 8

Informuję, że pytanie jest nieprecyzyjne. Nie wskazano imion i nazwisk osób, ani też wydziału do którego przydzielono dodatkowego pracownika, co zatem uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie.