Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacje radnej Danuty Patkowskiej

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-03-30, data przekazania: 2020-04-10

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: ------

Wydział merytoryczny: ------, data odpowiedzi: 2020-06-03

Odpowiedź na interpelację Nr 1

Informuję, że wskazana przez Panią korespondencja nie wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 2

Kodeks Etyki Radnego został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/289/09 Rady Powiatu
w Myśliborzu w dniu 24 czerwca 2009 roku. Radni Powiatu Myśliborskiego zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

 

Odpowiedź na interpelacje Nr 3,4,5,6 i 7

Informuję, że poruszone w interpelacji pytania nr 3, 4, 5, 6, 7 nie są sprawami
o istotnym znaczeniu dla powiatu ani też nie poruszają aktualnych problemów powiatu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe pytania nie mieszczą się w/w zakresie koniecznym jest odstąpienie od udzielenia odpowiedzi. Dodatkowo odpowiedź na te pytania mogłaby naruszać dobra osobiste konkretnych osób m.in. prawo do prywatności.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 8 i 14

Informuję, że w okresie od 10.11.2018r. do 31.03.2020r. awans z inspektora na głównego specjalistę otrzymało 4 pracowników.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 9

W załączeniu przedkładam wykaz wypłaconych nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w okresie od dnia 20 listopada 2018r. do 31 marca 2020r.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 10

Informuję, że  plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na dzień 30 listopada 2019r. wynosił: 4.949.167,21. Natomiast plan wykonania na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na dzień 31.12.2019r. wynosił: 4.961.219,95.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 11

Informuję, że zaplanowana kwota na nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 2019 roku wynosiła 123.000,00 zł.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 12

Informuję, że wynagrodzenie Skarbnika Powiatu opiewa na poziomie wynagrodzenia, które zostało ustalone przez poprzedniego Starostę Myśliborskiego tj. w wysokości 9.735,00 zł. W przedłożonym wykazie wypłaconych nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (pyt. 9) przedstawiono kwotę wypłaconych nagród dla Skarbnika Powiatu.

 

Odpowiedź na interpelację Nr 13

Informuję, że w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu zatrudnionych jest 5 głównych specjalistów. W załączeniu przedkładam wykaz wynagrodzeń głównych specjalistów.
W przedłożonym wykazie wypłaconych nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (pyt. 9) przedstawiono kwotę wypłaconych nagród dla głównych specjalistów.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania