Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na zadanie

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-01-29, data przekazania: 2020-02-03

W związku z faktem, iż środki finansowe w wysokości 40 tys. Złotych na zadanie „Remont komina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach” nie zostały umieszczone na liście środków niewygasających na rok 2020 proszę o zabezpieczenie powyższej kwoty w budżecie na wykonanie wymienionej inwestycji w bieżącym roku.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2020-02-12