Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja dotycząca korzystania przez uczniów z form wsparcia w poszczególnych szkołach należących do powiatu myśliborskiego na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z dostosowań. (nauczanie indywidualne, indywidualna ścieżka kształcenia)

Numer: 152, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2024-01-31, data przekazania: 2024-02-01

  1. Ilu uczniów, z jakich przedmiotów, z jakich form wsparcia i w jakim wymiarze godzin tygodniowo, w poszczególnych szkołach należących do powiatu myśliborskiego korzysta, na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznych, z dostosowań, czyli z nauczania indywidualnego lub z indywidualnej ścieżki kształcenia.
  2. Proszę o informację o kosztach tygodniowych ww. form dostosowań w poszczególnych szkołach.
  3. Proszę podać dane o ilości uczniów w poszczególnych szkołach powiatu myśliborskiego.
  4. Powyższe proszę o przedstawienie w formie tabelarycznej na dzień 01.02.2024r.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2024-02-09